De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Vergunning voor Happy Italy Schiedam

Vergunning voor Happy Italy Schiedam

SCHIEDAM - De burgemeester van Schiedam heeft op 27 augustus 2020 een exploitatie- en drank- en horecavergunning verleend aan het horecabedrijf Happy Italy Schiedam, gevestigd aan de Noorderweg 16 te Schiedam. Het betreft een Italiaans restaurant.

De maximaal toegestane openingstijden zijn: - maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 01.00 uur
De maximaal toegestane openingstijden van het terras zijn: - maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 22.00 uur

Vanaf 2 september 2020 ligt een afschrift van de verleende vergunningen, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde periode kun je tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom je tegen de verleende vergunning bent en waarom je vindt dat je rechtstreeks in je belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kun je sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

Intussen blijft de vergunning geldig. Als je echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kun je daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat je tevens een bezwaarschrift hebt ingediend. Aan de procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden.

Op 27-7-2020 schreven wij over de aanvraag van de vergunning:
Bij de burgemeester is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013 en een vergunning aangevraagd op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet in verband met de overname van het horecabedrijf genaamd Happy Italy Schiedam B.V., gevestigd aan Noorderweg 16 te Schiedam.

De maximaal toegestane openingstijden zijn zondag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 01.00 uur.

De maximaal toegestane openingstijden voor het terras, gesitueerd langs de voorgevel, zijn zondag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 22.00 uur. 

Vanaf woensdag 29 juli 2020 ligt de aanvraag twee weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak). Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA te Schiedam, onder vermelding van “zienswijze horecabedrijf Happy Italy Schiedam B.V.”.

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het horecanieuws uit Schiedam. Alvast dank.

1 commentaar(en) op artikel "Vergunning voor Happy Italy Schiedam"

Jeetje dat is interessant nieuws

Door: volger Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker