De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

'Verschuil je als school niet achter RIVM, wees autonoom'

'Chaos op scholen neemt toe'

'Chaos op scholen neemt toe'

SCHIEDAM - "Chaos op scholen neemt toe. Het regent besmettingen op scholen. Wel publiek verbieden bij wedstrijden maar scholen openhouden. Dit is meten met twee maten."

De Schiedamse wiskundedocent Zülfikar Güller (47) uitte vanochtend deze noodkreet via Twitter. Güller, die als docent landelijke betrokkenheid toont via de vakbond waarbij hij is aangesloten, de LiA (Leraren in Actie), en die plaatselijke maatschappelijke betrokkenheid toont als opvolgend raadslid voor D66 (in de vorige periode was hij raadslid), had niet verwacht dat hij zoveel reacties zou krijgen van onderwijscollega's en anderen die zich grote zorgen maken over de ontwikkelingen, zegt hij desgevraagd. "Maar het maakt wel duidelijk dat ik niet de enige ben die zich grote zorgen maakt. Er zijn ongeveer 2,5 miljoen leerlingen op 8000 scholen. Op 300 scholen zijn er al besmettingen. Daarvan betreft 80% de leerlingen. Je kunt in een lokaal wel een rode streep trekken waar de leerlingen niet overheen mogen tijdens de les en/of een plastic scherm ophangen voor de tafel van de docent, maar als je dan als docenten naar een ander lokaal moet en als leerlingen - vaak dertig in een klas - naar een ander lokaal moeten, dan krioelt het op de gang van leerlingen en docenten, dan is er niet voldoende afstand te houden, hoe goed iedereen dat ook zou proberen."

Maar wat dan, vragen we Zülfikar Güller. "Ik zeg niet dat alle scholen dicht moeten. Maar durf als school wel je eigen koers te varen. Vaar niet blind op de RIVM-richtlijnen, die ik voor scholen nogal slap vind. Je hebt als school je eigen verantwoordelijkheid, durf die te nemen, of beter gezegd, uit hoofde van goed werkgeverschap ben je verplicht die verantwoordelijkheid te nemen. Het is veel te gemakkelijk om je bij doen en laten achter de RIVM-richtlijnen te verschuilen. Als je het internationaal bekijkt, dan zijn wij hier in ons land op scholen heel merkwaardig bezig, vind ik, binnen scholen lijkt alles losgelaten te zijn. Voor de samenleving mogen gezelschappen nu maximaal vier personen groot zijn, maar de klassen zijn wel dertig mensen groot. En dat binnen, in niet zelden kleine lokalen, smalle gangen en niet afdoende geventileerde gebouwen. Het lesgeven vraagt voor veel docenten in normale situaties al opperste concentratie en is niet zonder stress; nog een extra portie stress erbij door de coronasituatie, kunnen sommigen niet mentaal aan. Ik wil daarmee zeggen, het is niet alleen het besmettingsgevaar dat je loopt, maar er zijn ook schadelijke neveneffecten, zoals de extra stress."

Wat nu? "Kinderen op afstand houden binnen een school, dat lukt gewoon niet continu. Mensen die denken dat dat wel kan, hebben zelf nooit in het onderwijs gewerkt. Wees autonoom in je beslissingen als school, bijvoorbeeld: door iedereen een mondkapje te laten dragen. Gewoon duidelijkheid scheppen, en dan niet zoals een advies een mondkapje aan te doen. Een advies werkt niet, en dan wordt het afgeschoven op de winkelier, die dan zijn klanten mag verplichten een mondkapje op te doen. Dat is afschuiven wat de autoriteiten doen. Laat scholen het alsjeblieft beter doen: gewoon zoals gezegd autonoom en duidelijk zijn. Ik had het al over een mondkapje opdoen in school. Een ander voorbeeld: begin zelf als school weer met afstandsonderwijs, dat ging in de vorige periode best goed. We hebben daar tijd en moeite in geïnvesteerd, een tweede keer zal dit makkelijker opgepakt worden. Begin wat mij betreft weer met een combinatie van afstandsonderwijs en onderwijs op school in kleinere groepjes. Maar als we als scholen doormodderen en de scholen willens en wetens openhouden, omdat de ouders dan geen last hebben van kinderen die niet naar school gaan, dan krijgen wij over enige tijd de rekening gepresenteerd. Natuurlijk is het moeilijk om als ouders thuis te moeten werken en dan je kinderen de hele dag om je heen te hebben, waarbij er een tekort is in huis aan werkplekken, maar let wel, het is niet de bedoeling dat wij als docenten als kinderopvang worden gezien en dan maar aan grote besmettingsrisico's moeten worden blootgesteld."  

Foto: Zülfikar Güller (bron website gemeente Schiedam)

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker