De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

De grond zakt weg onder onze voeten

De grond zakt weg onder onze voeten

SCHIEDAM - Sinds 2017 zijn de bewoners van de Ambachtenbuurt-Noord in Schiedam in overleg met de gemeente omtrent de ophoging van hun wijk. Ondertussen zijn er diverse informatieavonden geweest en zijn er op verzoek van de projectleider werkgroepen samengesteld. De werkgroepen hebben binnen de wijk overleg gepleegd met de bewoners en de uitkomst gedeeld met de gemeente.

INGEZONDEN
door Rob van der Stel (tekst en foto's)

In 2018 en begin 2019 heeft dit geresulteerd in een voor alle partijen acceptabel voorstel en werden de nieuwe stratenplannen alsmede de planning gepresenteerd. Op dezelfde avond werd de bewoners gevraagd om medewerking te verlenen aan de voorbereidingen. Met name de eigenaren van de koopwoningen werd gevraagd om, voor het ophogen van de straten, de kruipruimtes op hoogte te brengen. Dit ook om de straten, na te zijn aangepast, niet direct weer te belasten met zware ladingen. Begin 2019 verschenen er dan ook regelmatig grote vrachtwagens in de wijk en gaven veel bewoners gehoor aan de oproep van de gemeente.

Eenieder was dan ook hoopvol gestemd en verwacht werd dat we voor het einde van 2019 onze huizen weer op veilige manier zouden kunnen betreden. Bij mijn huis is het hoogteverschil tussen het straatniveau en de deur inmiddels 75 centimeter, maar bij een aantal huizen in de wijk is het nog erger, tot aan een meter toe. Als bewoners doe je er zelf provisorisch iets aan, met opstapjes en zo. Maar zo is het toch niet bedoeld en alles behalve ideaal. En als je ziet hoe sommige bewoners met hun auto de carport op moeten, hou je ook je hart vast. Kijk zelf maar naar enkele foto's die ik vandaag in mijn wijk heb gemaakt.

In 2019 is het vanuit de gemeente ‘stil’ geworden met betrekking tot de ophoging. De projectleider, die vanaf het begin betrokken was geweest, werd vervangen. In de wandelgangen begrepen de huiseigenaren dat de aanbesteding nog niet rond was en dat Stedin ook voor vertraging zou hebben gezorgd. Hoe het precies zit weten we als bewoners niet, maar het levert hoe dan ook  een vervelende situatie op, wat ertoe leidde dat de bewoners het bijltje erbij neergooiden en dat er zelfs sprake was van meer dan gebruikelijke overlast van ongedierte in onze wijk, zoals overlast van ratten.

Op 17 februari 2020 was er, na bijna een jaar, weer een informatiebijeenkomst. Op deze avond werd door de nieuwe projectleider, Paul Uijlenberg, niets nieuws verteld over het inrichtingsplan. De bewoners waren hierover immers al eerder geïnformeerd en hadden daarin toegestemd. Wel werd een nieuwe planning gepresenteerd en leken eerder gemaakte afspraken van tafel te worden geveegd. Helaas ontvingen de bewoners in mei 2020 een brief met de mededeling dat de planning verdere vertraging oploopt en dat er mogelijk pas in november een aannemer gekozen zal worden.

Dat het ook anders kan, blijkt uit de werkwijze van Woonplus, eigenaar van een groot aantal huizen in de wijk. Woonplus heeft, ondanks de meerkosten, niet gewacht op de gemeente en heeft de kruipruimtes opgevuld en de tuinen opgehoogd. Tevens zijn er bij de entrees van de appartementen en de voordeuren tijdelijke voorzieningen gemaakt, waarmee mogelijke ongelukken voorkomen worden. 

Als bewoner van de wijk hoop ik dat de gemeente op korte termijn inzicht zal geven omtrent de uitvoering, zodat wij weer met plezier en zonder al te veel moeite onze huizen kunnen betreden. Nu leven we al meerdere jaren in onzekerheid over wanneer de verzakkingen in onze wijk professioneel worden aangepakt en opgelost. Wonen in een wijk waarin een probleem zich voortsleept, voelt alsof de grond onder onze voeten wegzakt, letterlijk én figuurlijk. 

Rob van der Stel
 

2 commentaar(en) op artikel "De grond zakt weg onder onze voeten"

stelletje droeftoeters zijn het daar bij de gemeente!!elke keer weer een andere smoes.

Door: a van leeuwen Op:

Veel bewoners hebben de kruipruimtes opgevuld op verzoek van de gemeente. Helaas zijn hier geen subsidies voor. Daarentegen zullen ook alle voortuinen opgehoogd moeten worden wanneer het project eindelijk begint. Het zou leuk zijn als er een vergoeding, 'een berg zand' of iets dergelijks er tegenover zou komen te staan. Al is het om bewoners te bedanken voor hun geduld na talloze loze beloften.

Door: C.Mendes Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker