De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

De ondernemer, de dood en belastingen

De ondernemer, de dood en belastingen

SCHIEDAM - “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Benjamin Franklin, 1789) Bijna iedereen zal dit citaat kennen. Een verdrietige constatering is dat deze twee – dood en belastingen – vaak samenvallen. Bij elk overlijden komt de belastingdienst immers om de hoek kijken om belasting te innen.  

door Jeroen de Vos

Zo ook bij het overlijden van een ondernemer. En de financiële situatie van een ondernemer is een stuk complexer dan die van iemand die in loondienst is. Er moet aan veel meer gedacht worden. Daar wil ik in deze column je aandacht voor vragen.

Het is voor een ondernemer belangrijk reeds gedurende zijn of haar leven vast te stellen wat er met de onderneming zal gebeuren als de ondernemer onverhoopt overlijdt. Is er dan iemand beschikbaar die (tijdelijk) als bedrijfsleider kan fungeren? Als dit niet goed is geregeld, zal de continuïteit van de onderneming snel in gevaar komen. Daarom is het zinvol om als ondernemer in een testament een procedure vast te leggen voor de opvolging bij overlijden. Wijs iemand met voldoende gezag aan, die zich om de continuïteit van de onderneming bekommert.

Ook fiscaal gebeurt er nogal wat door het overlijden van de ondernemer.

Heeft hij of zij een eenmanszaak? Dan leidt een overlijden tot een realisatie van de in de onderneming aanwezige meerwaarde (de stille reserves en de goodwill). Over deze zogenoemde stakingswinst moet tegen het progressieve tarief in box 1 worden afgerekend.

Op verzoek (let op: dat gaat dus niet vanzelf!) kan er uitstel van betaling van deze aanslag inkomstenbelasting worden verkregen. Het uitstel bedraagt maximaal tien jaar en is renteloos.

Zijn de erfgenamen, de kinderen bijvoorbeeld, in staat de zaak over te nemen, dan kan ook gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling. Directe afrekening blijft dan achterwege, maar ook om deze regeling moet schriftelijk worden verzocht. 

Een derde optie om directe afrekening te voorkomen is om ter hoogte van de stakingswinst een bankspaarproduct of lijfrente te kopen. De inleg is aftrekbaar van de stakingswinst en de uitkeringen zijn pas te zijner tijd belast bij de erfgenamen.

Je ziet het: er is heel wat te besluiten. En dan heb ik de situatie waarin een onderneming in de BV-vorm wordt gedreven nog niet eens besproken. Mijn advies luidt dus: zadel als ondernemer erfgenamen niet met nog meer problemen op dan zij al hebben. Denk na over de diverse scenario’s en laat je goed informeren door een belastingadviseur. 

Foto: drs. Jeroen de Vos, belastingadviseur en partner van MRVO Accountants Belastingadviseurs

Hier kun je een eerdere column van Jeroen de Vos lezen: Bedroevend ingewikkeld, de eigen woning en echtscheiding

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker