De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Ga serieus om met social media

Ga serieus om met social media

SCHIEDAM - Social media als Facebook, Twitter en Instagram worden volop ingezet door de gemeente Schiedam om het publiek te bereiken. Nu gaat het bij social media om interactie, dus niet alleen om het zenden van informatie (zoals je dat bij het plaatsen van promotionele berichten in een krant kunt doen of door middel van radio- en tv-spotjes), maar ook om het ontvangen van informatie. De vraag is waarom met het ontvangen van informatie en erop reageren door de gemeente dan niet op adequate wijze wordt omgegaan? 

Een geval: een mevrouw stuurt via Twitter een vraag aan de gemeente over de overlast (bijvoorbeeld allergie) die zij ervaart van de berkenwal in haar buurt (Vlinderhoven). De vraag blijkt door de gemeente ontvangen te zijn, want het servicecenter van de gemeente reageert via Twitter. Er wordt door de gemeente namelijk verzocht om de vraag per e-mail opnieuw te sturen naar contact@schiedam.nl "Wij zetten de mail dan door naar de juiste persoon", zo legt Ariana van de gemeente uit. 

Dat lijkt toch op een onnodige stap, want waarom kan de gemeente de via Twitter binnengekomen vraag niet zelf 'knippen en plakken' en aan de juiste persoon binnen de gemeentelijke organisatie mailen? Om vervolgens als er een antwoord is, de vraagstellende burger Monique, via het medium dat zij koos, Twitter in dit geval, een antwoord te geven? Dat lijkt ons een kleine moeite en daarmee toon je respect voor de keuze van het medium door de burger, daarmee neem je als gemeente de social media die je gebruikt serieus en daarmee probeer je de 'oude wereld '(bureaucratie) niet willens en wetens toe te passen op de nieuwe wereld (social media).

Jan Schrijver

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker