De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Gemeente wil film niet verwijderen

Gemeente wil film niet verwijderen

SCHIEDAM - De gemeente heeft een tekenfilm van bijna drie minuten online gezet over samenwerken in Schiedam. De OuderenPartij Schiedam vindt dat het voelt of je als leerling uit groep zes aangesproken wordt. Aanpassen of weg ermee, wil de partij. De gemeente schrijft dat het filmpje in B1-taalniveau is, dat voor vrijwel iedereen te begrijpen is. Zo is het bedoeld, aldus de gemeente, en zo houden we het. Je kunt echter betwisten of het filmpje echt op dit B1-niveau is. Er komen namelijk flink wat moeilijke woorden in voor. 

door Jan Schrijver

De OuderenPartij Schiedam vindt dat het filmpje qua toonzetting de indruk wekt dat leerlingen uit groep zes worden aangesproken en dat het als denigrerend ervaren kan worden. De OuderenPartij verzoekt het college van B&W om het filmpje te vervangen of te verwijderen. De gemeente antwoordt de partij: Het filmpje is gemaakt voor alle Schiedammers, jong en oud. In het kader van de unaniem aangenomen motie van de raad ‘begrijpelijk communiceren’ is het filmpje ingesproken op taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands. Op deze wijze communiceert de gemeente duidelijk en helder en voor vrijwel iedereen begrijpelijk.

De gemeente is het er niet mee eens dat het filmpje als denigrerend kan worden ervaren. De gemeente geeft aan het filmpje niet te willen vervangen of verwijderen.

Is dit filmpje echter wel op B1-niveau? In 2001 werd het Gemeenschappeijk Europees Referentiekader voor Talen gepubliceerd. De niveaus lopen van A1 (laagste niveau), A2, B1, B2, C1 tot C2 (hoogste niveau). Veelal wordt B1 als een gewenst taalniveau aangegeven omdat dan 95% van de bevolking in staat zou zijn de boodschap te begrijpen. Bureau Taal heeft het begrip B1 in Nederland op de kaart gezet voor het binnenlands gebruik. Het begrip 'begrijpelijke taal' bestond al, maar door het bureau werd de term B1 gekoppeld aan de moeilijkheidsgraad van een tekst. Het bureau heeft een hulpmiddel online staan waarmee je eenvoudige woorden kunt zoeken: https://www.zoekeenvoudigewoorden.nl

Concreet, mindset, experimenteren, aanjagers, bestuursprocessen, analyseren, recreëren en visie zijn woorden die niet in de 'woordenlijst taalniveau B1' voorkomen, maar die door de gemeente wel in het filmpje gebruikt worden. De gemeente zou er dus goed aan doen om, als zij pretendeert dat dit voorlichting op B1-niveau is, toch nog wat verder te sleutelen aan het filmpje. 

Afbeelding: fragment uit voorlichtingsfilm gemeente Schiedam

Update: zie ook het vervolg: https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/verschil-van-mening-met-gemeente

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker