De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

'Woningen alleen beschikbaar voor autochtone inwoners van Schiedam'

Petitie is een noodkreet die niet kan

Petitie is een noodkreet die niet kan

SCHIEDAM - Op een petitie-website is Schiedammer Marcel van de Vooren afgelopen weekeinde gestart met een petitie waarin hij oproept geen vluchtelingen op te nemen in nieuwbouwwoningen. Ook roept hij op beschikbare (bestaande en nieuwe) woningen uitsluitend beschikbaar te stellen voor autochtone inwoners van Schiedam. Inmiddels hebben circa 700 mensen de petitie ondertekend. We begrijpen dat mensen noodkreten slaken, nu jongeren moeilijk een woning kunnen vinden in hun eigen stad. Uitvoering geven aan een dergelijk verzoek door een gemeentebestuur zou echter onrechtmatig zijn en is dus onmogelijk.

door Jan Schrijver

Dit is naar mijn mening onrechtmatig omdat er sprake zou zijn van discriminatie als je alleen de autochtone Schiedammers in staat zou willen stellen een woning te bemachtigen in Schiedam. Je zou daarbij dus de allochtone inwoner van Schiedam uitsluiten van toegang tot de Schiedamse woningmarkt. Je kunt je overigens wel afvragen: wat bedoelt de petitiesteller met 'autochtoon'. Iemand wiens ouders uit een ander land komen, maar die hier geboren is, zal mogelijk als autochtoon gezien kunnen worden door de petitiesteller. Het woordenboek 'Van Dale' geeft als omschrijving "van elders afkomstig" en als tweede omschrijving "het CBS definieert een allochtoon als iemand van wie minimaal één van de ouders in het buitenland geboren is".  Maar hoe dan ook, wie je tot de 'allochtone inwoner van Schiedam' zult rekenen, kun je mijns inziens niet uitsluiten zoals de petitie dat wil. 

Bij huurwoningen kunnen organisaties wellicht sturing toepassen om bepaalde inwoners voorrang te geven boven anderen, los van het feit of ze dat mogen. De manier waarop woningcorporaties hun wachtlijsten beheren is niet altijd transparant. De grootste woningcorporatie in Schiedam komt weliswaar voort uit de gemeente, maar staat daar tegenwoordig los van.

Bij koopwoningen is een sturing van bovenaf al helemaal onmogelijk. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Je kan je daar ook niet beperken tot bijvoorbeeld Schiedamse woningen 'alleen voor inwoners van Schiedam'. De aantrekkelijkheid van Schiedam als toekomstige woonstad voor mensen uit de regio neemt alleen maar toe. Dat lees je bijvoorbeeld in het artikel 'Schiedam het Brooklyn van Rotterdam'. 

Hieronder lees je de integrale tekst van de petitie:

"Wij
de burgers van Schiedam
constateren

  • Dat gezien de huidige woningnood en wachtlijsten onder de eigen bevolking, het opnemen van vluchtelingen in nieuwbouwwoningen ontoelaatbaar is en dat dit de doorstroming, van met name starters, negatief beïnvloedt.
  • Dat het opnemen van vluchtelingen rechtstreeks uit vluchtelingenkampen uit derde wereldlanden onherroepelijk zal leiden tot overlast en een nog grotere onvrede onder de bevolking.

en verzoeken
Zowel bestaande woningbouw als nieuwbouwwoningen enkel en alleen beschikbaar te stellen voor de autochtone, en met name startende, inwoners van Schiedam."


Een meerderheid van de ondertekenaars van deze petitie doet dit overigens anoniem. 

 

Hier lees je ons eerdere artikel: méér goede woningen voor Schiedammers

6 commentaar(en) op artikel "Petitie is een noodkreet die niet kan"

Het (terecht) niet willen meedoen aan discriminatie houdt m.i. niet in dat je vluchtelingen uit kampen in het buitenland moet gaan halen. Bovendien zijn er legale mogelijkheden om inwoners met urgentie prioriteit te geven bij het toewijzen van een woning. Kortom: Om bij dit probleem het discriminatie-spook ten tonele te voeren is wel heel makkelijk..

Door: Peter de Kaper Op:

"Een meerderheid van de ondertekenaars van deze petitie doet dit overigens anoniem."

Wat wilt u hier mee suggereren?

Door: Marc Op:

Er is woningnood.Het kan niet zo zijn dat wanneer iemand net in Nederland is een woning krijgt. Terwijl autochtonen meer dan 10 jaar moeten wachten op een huurwoning. Een weldenkend mens moet hier mee eens zijn.

Door: Rob Op:

Op de vraag van Marc:

je kunt je afvragen wat de waarde van een anonieme stem is bij een petitie.

Door: Jan Schrijver Op:

Namen zíjn bekend bij petitiestarter. Alleen in openbaarheid zijn ze anoniem, dus niets mis mee!

Door: Martin van Baarle Op:

Waarom is vluchtelingen uitlsuiten wel discriminatie maar vluchtelingen voortrekken niet?

Door: Roy Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: