De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Totaalverbod afsteken consumentenvuurwerk

Afsteekverbod vuurwerk Schiedam

Afsteekverbod vuurwerk Schiedam

SCHIEDAM  - In de gemeenteraad van Schiedam lagen vanavond twee moties voor met betrekking tot het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Zojuist is er gestemd over de 'Motie Vuurwerkvrij Schiedam'. Deze is aangenomen, wat betekent dat de raad een totaalverbod voor onze gemeente op het afsteken van consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3) wenselijk vindt. 

In de 'Motie vuurwerkvrij Schiedam' wordt een totaalverbod op het afsteken gevraagd. Dit wordt als volgt geformuleerd: "Nog dit voorjaar een voorstel tot wijziging van de APV aan de raad voor te leggen, waarin een totaalverbod voor onze gemeente op het afsteken van consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3) is opgenomen." 
Voorts: "Om binnen de mogelijkheden van de wet de verkoop van vuurwerk (categorie F2 en F3) in Schiedam zoveel mogelijk te beperken".
Ten slotte: "Zorg te dragen voor een of meerdere feestelijke Schiedamse alternatieven voor het afsteken van consumentenvuurwerk."

Progressief Schiedam, GroenLinks, Fractie Van Dijk, OPS, D66, DENK, CDA en CU/SGP stemmen voor, SP, PvdA, AOV, VVD en LOS stemmen tegen. Daarmee is de motie met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.

Met het aannemen van de motie voor een totaalverbod wordt de motie van VVD, AOV en LOS niet meer in stemming gebracht. In deze motie werd onder meer gevraagd om eerst met uitgewerkte voorstellen te komen voor de organisatie van te houden vuurwerkshow of meerdere vuurwerkshows, inclusief een gedegen financiële onderbouwing. Mede op basis hiervan zou dan een besluit genomen kunnen worden over het al dan niet lokaal vebieden van het afsteken van vuurwerk. 

Op de website van de politie wordt op deze webpagina de indeling van vuurwerk alsvolgt gegeven:
Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en schertsvuurwerk)
Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het politieke nieuws uit Schiedam. Alvast dank.​

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker