De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Afvalpunten worden beter toegankelijk

Afvalpunten worden beter toegankelijk

SCHIEDAM - Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) heeft vorig jaar onderzoek uitgevoerd over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van ondergrondse afvalcontainers. Deze zijn in veel gevallen slecht bereikbaar en toegankelijk, zo concludeerde de partij, die het onderzoeksrapport aanbood aan het college van B&W. Het college heeft het AOV per brief geantwoord dat de knelpunten aangepakt gaan worden en dat zijn er nogal wat.

"Wij beseffen als gemeente dat dit steeds belangrijker wordt nu mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen. Daarom moeten de containers ook gebruikt kunnen worden door mensen die slecht ter been zijn en/of een rollator, rolstoel of scootmobiel gebruiken", aldus het college, die het volgende pakket aan maatregelen aankondigt:

43 locaties beoordeeld
"Alle 43 containerlocaties uit het onderzoeksrapport zijn beoordeeld. We hebben gekeken welke maatregelen er nodig zijn om de containers toegankelijker te maken. Bij 32 locaties is dit met relatief eenvoudige maatregelen te realiseren zoals: • het draaien van de container • het aanbrengen van een invalidenoprit • het verlagen van de trottoirband • het herstellen van de bestrating. Deze maatregelen worden de komende maanden uitgevoerd. Bij 5 locaties zijn maatregelen niet nodig omdat er in de directe nabijheid van de containers al een invalidenoprit aanwezig is. Bij 1 locatie is de toegankelijkheid alleen te verbeteren door een parkeervak op te heffen. Hier kiezen wij als gemeente niet voor. Tenslotte bevinden 5 locaties zich in een gebied waar de buitenruimte binnen afzienbare termijn integraal aangepakt wordt. Het toegankelijk maken van deze containers wordt meegenomen in dit project."

Vervanging ondergrondse containers
"De komende jaren worden de ondergrondse containers in Schiedam vervangen. De nieuwe containers worden in samenwerking met de gemeente Rotterdam ontwikkeld. Het ontwerp van de nieuwe afvalcontainer wordt getoetst aan de eisen voor duurzaamheid, functionaliteit, veiligheid en bereikbaarheid. Een gespecialiseerd bureau toetst de containers op bediening en toegankelijkheid en geeft de ‘Verklaring ITS (Integraal Toegankelijkheids Symbool) keurmerk Object’. Daarnaast kunnen omwonenden van de pilotopstelling op het Dr. Willem Dreesplein tot juni hun reactie of suggesties over de containers insturen naar Irado."

Aanpassing handboek
"Aan de plaatsing van ondergrondse containers gelden diverse eisen en richtlijnen. Deze randvoorwaarden vormen onderdeel van het Handboek Openbare Ruimte. Aan deze randvoorwaarden voegen we de volgende punten toe: • afvalcontainers moeten bereikbaar zijn voor mindervaliden. • bij afvalcontainers moet bij voorkeur 120 cm en minimaal 60 cm manoeuvreerruimte zijn. • de bestrating moet drempelloos aansluiten op de traanplaat van de afvalcontainers."

Foto: een van de probleemlocaties in het AOV-rapport (foto door Cees Kroone)

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker