De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Diversiteit en inclusiviteit

Als gemeente zelf goede voorbeeld geven

Als gemeente zelf goede voorbeeld geven

SCHIEDAM - Diversiteit in een stad is een (statistisch) gegeven, hoe je ermee omgaat niet. Als je iedere inwoner - ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of beperking - gelijke kansen wil bieden en volwaardig mee wil laten doen in de maatschappij, dan hebben we het over inclusiviteit. Om de inclusiviteit te verbeteren wil Schiedam een aantal stappen zetten. Hiervan is onderdeel dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Wethouder Jeroen Ooijevaar gaf gisternamiddag een toelichting. 

door Jan Schrijver

Schiedam is een van de 53 Regenboog-gemeenten in ons land en wil dat blijven. Daarbij gaat het om de inclusiviteit van de mensen die je kunt rekenen tot LHBTI, waarbij dit staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. De laatsten vertonen lichamelijke eigenschappen van beide geslachten. Volgens de wethouder is er nog een groep, de genderfluïden (mensen die zich noch vrouw noch man voelen). Procentueel zou het hierbij gaan om 4% (LHB), 0,6 à 0,7% (T), 0,5% (I) en 3,9% (G) van de bevolking (landelijke cijfers). 

Regenboog Akkoord
De gemeente heeft het Regenboog Akkoord ingediend bij de landelijke overheid, een plan van aanpak. Als dit op krediet kan rekenen van de overheid - en dat is wel de verwachting van de wethouder - dan kan dat de gemeente een subsidie opleveren van 20.000 euro. De gemeente stelt daarnaast zelf 35.000 euro beschikbaar voor dit doel. Het verbeteren van de veiligheid voor degenen die horen tot de LHBTI-groep is een centraal punt.

Zelf goede voorbeeld geven
Op 12 september aanstaande gaat de gemeente het 'charter diversiteit' ondertekenen. Dat is een convenant (afspraak tussen verschillende belanghebbenden) met als doel de inclusiviteit binnen de eigen gemeentelijk organisatie te bevorderen. "We moeten als gemeente uiteraard zelf het goede voorbeeld geven voor wat betreft inclusiviteit", zo licht Jeroen Ooijevaar toe. Mensen moeten gelijke kansen hebben om werknemer te worden bij de gemeente. En de mensen die bij de gemeente werken, moeten gelijke kansen hebben zich te ontwikkelen, moeten zich allen even welkom voelen. Niet gediscrimineerd mag worden naar arbeidsbeperking, gender (LHBTI), leeftijd, religie, herkomst. Punten van aandacht zijn aldus de wethouder bijvoorbeeld of er bepaalde gebedsruimten nodig zijn (die zijn er nu niet) en of er genderneutrale toiletten moeten komen binnen de gemeentelijke gebouwen. 

Stadsgesprekken uitrollen
Juni jl. is een stadsconferentie gehouden, waarbij ongeveer honderd Schiedammers met elkaar in gesprek gingen over diversiteit en inclusiviteit. Dat leidde tot interessante tafelgesprekken, waarbij vooral naar voren kwam dat de veiligheid verbeterd moet worden. Hoe kom je bijvoorbeeld 'uit de kast' op je sportvereniging? Is daar een veilige omgeving voor beschikbaar? De wethouder haalde in deze context aan dat volgens hem 'homo' helaas nog steeds het meest gebruikte scheldwoord is op voetbalverenigingen. De mensen die zich voor de conferentie hadden opgegeven, hadden zelf interesse in het onderwerp. Hoe kun je deze thematiek echter onder de aandacht brengen van alle 78.000 Schiedammers? Daartoe zullen Schiedammers getraind gaan worden in gespreksvaardigheden, zodat gesprekken over diversiteit en inclusiviteit uitgerold kunnen worden in de gehele stad. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Binnenkort gaat de gemeente zich ook buigen over maatschappelijk verantwoord inkopen. Bij welke ondernemers je als gemeente inkoopt, speelt inclusiviteit ook een rol. 

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het politieke nieuws uit Schiedam. Alvast dank.

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker