De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Partij wil dat gemeente verbod niet handhaaft

DENK noemt boerkaverbod pestwet

DENK noemt boerkaverbod pestwet

SCHIEDAM - Vandaag, 1 augustus 2019, is de wet ‘Gedeeltelijk verbod op gezicht bedekkende kleding’ in werking getreden. Politieke partij DENK Schiedam noemt dit letterlijk een pestwet. De partij stelt tien schriftelijke vragen over het verbod aan het college van B&W. 

"Deze pestwet is in werking getreden om het leven van boerka- en nikabdraagsters zuur te maken en biedt moslimhaters podium om voor eigen rechter te spelen", zo schrijft de partij in een persbericht. "Nog voordat de wet in werking is getreden, heeft er een incident zich voorgedaan waarbij vrouwen met een hoofddoek zijn belaagd. DENK Schiedam staat pal achter individuele vrijheden en het zelfbeschikkingsrecht en is van mening dat deze wet indruist tegen deze principes. Zo hebben diverse ov-bedrijven aangegeven de wet niet te zullen handhaven. Ook hebben gemeenten zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam aangegeven het boerkaverbod niet actief te zullen handhaven. DENK Schiedam heeft daarom schriftelijke vragen aangemeld." Deze vragen kun je hieronder integraal lezen.

DENK-fractievoorzitter Dogukan Ergin: "Het boerkaverbod is overduidelijk een pestwet met als doel het leven voor boerkadraagsters zuur te maken en wordt door vele moslims opgevat als opmaat naar een verbod van het dragen van een hoofddoek. In combinatie met het burgerarrest biedt deze wet podium voor moslimhaters om boerkadraagsters fysiek te belagen. Daarom roept DENK het college op om deze wet niet te handhaven en garant te staan voor de veiligheid van boerka- en nikabdraagsters."

De door DENK aan het college van B&W gestelde vragen:
1. Heeft het college zicht op hoeveel Schiedammers binnen de reikwijdte van deze wet vallen?
2. In het persbericht van gemeente Schiedam dat op 31 juli is verspreid, valt uit te maken dat gemeente Schiedam de wet actief gaat handhaven door desnoods de politie in te schakelen. Waarom sluit het college zich niet aan bij het standpunt van gemeenten zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam en die van de Raad van State?
3. Heeft het college zicht op het standpunt van alle zorg- en onderwijsinstellingen in Schiedam t.a.v. handhaving van deze wet? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u een prioriteringslijst van de politie doen toekomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven op welke plek handhaving van het boerkaverbod terecht zal komen? 
5. Bent u bereid om zich binnen de driehoek in te zetten om de handhaving van het boerkaverbod geen prioriteit te geven? Zo nee, waarom niet?
6. Wat voor effect heeft het boerkaverbod op de politiecapaciteit in Schiedam? Hoeveel politie-inzet zal de handhaving van het verbod in beslag nemen?
7. De landelijke politie biedt boerkadraagsters de mogelijkheid aan om in een aparte ruimte de boerka af te doen zodat er bijv. een aangifte opgenomen kan worden. Is het college bereid om deze mogelijkheid aan te bieden voor Schiedamse boerka- en nikabdraagsters bijv. tijdens het aanvragen van een paspoort? Zo nee, betekent dit dat het Schiedamse college boerkadraagster uitsluit en geen enkele service gaat verlenen? Zo ja, hoe verhoudt dit met de ambitie van het college om inclusiviteit te bewerkstelligen?
8. Op social media worden er talloze haatdragende uitingen gedaan over het boerkaverbod. Zo worden mensen opgeroepen om burgerarrest als middel in te zetten tegenover boerkadraagsters. Staat u garant voor de veiligheid van boerkadraagsters? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om de veiligheid van boerkadraagsters te waarborgen?
9. Is het college het met DENK eens dat de kans op eigenrichting door het burgerarrest toeneemt en eigenrichting voorkomen moet worden? Zo nee, waarom niet?     
10. Bent u bereid om de gemeenteraad proactief te informeren indien er zich incidenten in Schiedam voordoen tegenover boerkadraagsters? Zo nee, waarom niet? 

Foto: fragment uit campagnefilm van DENK Schiedam

1 commentaar(en) op artikel "DENK noemt boerkaverbod pestwet"

Partij Denk stelt vragen aan het college. Er ligt een wet. Allemaal verloren tijd. Deze vrouwen leven ook nog eens op kosten van de maatschappij. Toch geen werkgever die ze aanneemt..

Door: Rob. Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker