De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Vraagtekens bij subsidies aan Energiek Schiedam

'Even ambtenaar bellen valt tegen'

'Even ambtenaar bellen valt tegen'

SCHIEDAM - In Vlaardingen heeft een politieke partij kritiek uitgeoefend op een andere partij die te veel schriftelijke vragen stelt aan het college van B&W. De beantwoording brengt kosten met zich mee. In Schiedam zijn in de maand juli in totaal vier schriftelijk vragen gesteld. Alle vier de vragen zijn gesteld door de OuderenPartij Schiedam. De partij noemt dit zelf een drastisch middel, maar besloot dit op aanraden van ambtenaren toch te doen over een subsidie aan Energiek Schiedam. 

"Geacht college,
Het stellen van schriftelijke vragen is een drastisch middel en met name de voorzitter van het college en de grootste coalitiepartij binnen dit college verzoeken raadsleden regelmatig om daar terughoudend mee om te gaan. Hoewel het ‘even een ambtenaar bellen’ wordt gepropageerd, valt het in de praktijk vaak tegen. De kwaliteit van de beantwoording door de vakafdelingen van vragen valt namelijk eveneens vaak tegen. In dit geval is ons nu nadrukkelijk door een betrokken vakafdeling geadviseerd om schriftelijke vragen te stellen.

De OuderenPartij Schiedam heeft grote vraagtekens bij de gunningen aan Energiek Schiedam. De argumentatie van de betrokken vakafdeling: “we kennen ze,” vindt de OuderenPartij Schiedam niet supersterk. Inmiddels heeft Energiek Schiedam nu weer 12.000 euro gekregen voor de oprichting van het Platform Duurzaam Schiedam. Ook hier was het gunningsproces naar onze mening opmerkelijk. Ondertussen heeft Energiek Schiedam dit bedrag wel gekregen. Het is hierbij niet vreemd dat een geldverstrekker zo tussentijds eens informeert, zeker als een raadsfractie daar naar informeert, wat die club zo voor dat geld heeft gedaan. Tot nu toe heeft de OuderenPartij Schiedam in ieder geval geen actie, anders dan een nieuwe website, kunnen ontdekken, maar wij laten ons uiteraard graag verrassen. Ook via de griffie zijn wij ook niet verder gekomen.

Vanwege dit alles stelt de OuderenPartij Schiedam de volgende schriftelijke vragen:

  • Bent u het met ons eens dat raadsleden recht op informatie hebben als zij daar naar vragen, ook als dat betekent dat een vakafdeling daarvoor (desnoods tussentijds) moet informeren bij de partij aan wie geld is verstrekt?
  • Bent u het met ons eens dat een vakafdeling, wiens verdediging voor een uiterst summier gunningsproces is: “we kennen ze,” dan ook best een keer kan bellen met de vraag: “Hoe staat het er mee en stuur me de huidige stand van zaken even per mail toe?”
  • Bent u het met ons eens dat het bevreemding opwekt dat vakafdelingen blijkbaar weigeren dit te doen en/of weigeren hun bevindingen terug te koppelen naar raadsleden?
  • Bent u bereid om uw vakafdelingen zodanig te instrueren dat zij voortaan vragen van raadsleden op een normale manier beantwoorden?

Met vriendelijke groet,
Maarten Reuderink
Pascal van Kraaij" 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker