De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Gemeente Schiedam:

Géén overzicht van onfrisse scholen

Géén overzicht van onfrisse scholen

SCHIEDAM - Anouschka Biekman en Zulfikar Güler van D66 hebben eind juli vragen gesteld aan het college van B&W over de luchtkwaliteit in de scholen in Schiedam. Het college heeft de vragen beantwoord. Hieruit blijkt onder meer dat er geen overzicht is van scholen in onze stad die nog niet aan de eisen van 'frisse scholen' voldoen. De gemeente zoekt aansluiting bij de instelling van het door minister Slob ingestelde ‘Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen’. Doel is dat alle scholen op 1 oktober 2020 hun ventilatie hebben gecontroleerd en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed blijkt te zijn. Op maandag 31 augustus gaan de scholen in Schiedam weer beginnen.

In juni werden twee basisscholen in Schiedam, sbo Gelinckschool en obs Het Startblok, gesloten wegens coronabesmettingen op school. Het college antwoordt desgevraagd dat op beide scholen geen onderzoek is gedaan naar de luchtkwalitiet 'ten tijde van corona'. 

Op de vraag: 'Hoeveel scholen zijn er in Schiedam getransformeerd tot een “Frisse School” of zijn duurzaam aangepast?' antwoordt het collge: 'In het kader van de landelijke regeling “Verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs” zijn in overleg met de schoolbesturen primair onderwijs in de afgelopen jaren op zeven basisscholen in de stad maatregelen uitgevoerd in de vorm van het aanbrengen van ventilatie, zonweringen en plaatsen van CO2-meters. Daarnaast is in dezelfde periode bij realisatie van een viertal nieuw gebouwde scholen ingestoken op realisering van het Programma van Eisen frisse scholen. Uitgangspunt hierbij was het bereiken van kwaliteitsniveau klasse B (‘goed’)'

'Bestaat er een overzicht van scholen die nog niet aan het vignet Frisse School voldoen en wat is de planning om ook deze scholen dit vignet te laten behalen?', zo vroegen  Anouschka Biekman en Zulfikar Güler. Het antwoord: "Er is geen overzicht van scholen in onze stad die nog niet aan het Programma van Eisen Frisse scholen voldoen. Er zijn wel afspraken gemaakt met de schoolbesturen om alle scholen op termijn “Frisse scholen klasse B” te laten worden. Als een school in aanmerking komt voor voorzieningen in het kader van het “Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2021-2036” zoals bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie, worden er gelijktijdig maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De uitwerking hiervan vindt in de komende maanden plaats bij het ontwikkelen van het eerste (IHP) uitvoeringsplan 2021-2024. Hierbij worden voorstellen uitgewerkt in de vorm van businesscases voor elk project in deze periode. Het eerste uitvoeringsplan 2021-2024 zal later dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.'

'Is het college van mening dat de corona-uitbraak een extra reden is om haast te maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit op alle scholen in Schiedam? '. Het college: 'Op maandag 17 augustus j.l. heeft minister Slob een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. De leden van dit ‘Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen’ gaan scholen helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. Volgens het RIVM zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doel is dat alle scholen op 1 oktober 2020 hun ventilatie hebben gecontroleerd en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed blijkt te zijn. De GGD geeft in dat geval advies over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen. Wij zullen deze ontwikkelingen in de Schiedamse situatie nauwlettend volgen en onze schoolbesturen daar waar mogelijk en nodig aanvullend adviserend ondersteunen.'

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker