De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

OuderenPartij stelt raadsvragen over het innen van boetes door gemeente

'Gemeente meet met twee maten'

'Gemeente meet met twee maten'

SCHIEDAM - De fractie van de OuderenPartij Schiedam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het incasseren van boetes door de gemeente. Daarvoor is een extern bureau ingeschakeld. Dat houdt volgens de OPS onvoldoende rekening met de vakanties. Je kunt de vragen en de inleiding hierop integraal lezen hieronder.

"Aan het begin van deze collegeperiode weet wethouder Bregman het mislukken van zijn onderhandelingen met de RET over gratis OV voor Schiedamse ouderen en minima aan het feit dat het tussentijds ook nog zomervakantie was geworden. Dat antwoord was natuurlijk een gotspe, maar het toont in ieder geval aan dat het Schiedamse college zich (in ieder geval sindsdien) bewust is van het feit dat er zoiets bestaat als zomervakantie.

De schriftelijke vragen van de OuderenPartij Schiedam van 17 juli jongstleden kunnen niet worden beantwoord in verband met vakanties van betrokken beleidsadviseurs. Wederom beroept de Gemeente Schiedam zich op een soort van overmacht ontstaan door vakanties. Het fenomeen is dus aantoonbaar bekend binnen het college en de ambtelijke organisatie van de Gemeente Schiedam.

Toch meet de gemeente Schiedam hierbij opmerkelijk met twee maten. Twintig dagen na een aanmaning parkeerbelasting, ook dus midden in de vakantie(!), volgt een dwangbevel van Gemeente Schiedam, die een en ander blijkbaar heeft uitbesteed van Cannock Chase, waardoor overigens de foutieve indruk bestaat dat een deel van het gemeentelijk apparaat van Schiedam domicilie heeft in Druten. Cannock Chase maakt het daarna bonter door, mogelijk in opdracht, binnen twee dagen (in rood) betaling te eisen.

Dit alles leidt bij de OuderenPartij Schiedam tot de volgende vragen:
- Kan het College uitleggen hoe uitstel vragen van de eigen verplichtingen met een beroep op de vakantieperiode zich verhoudt tot het sturen van dwangbevelen in diezelfde vakantieperiode naar burgers?
- Kan het College zich voorstellen dat een dergelijk met twee maten meten de geloofwaardigheid van de Gemeente ernstig ondermijnt?
- Kan het College aangeven hoe het tot deze omissie is gekomen?

We kennen de organisatie een beetje en we kunnen ons dus voorstellen dat het antwoord op de vorige vraag iets is in de trant van: Dat gebeurt automatisch, niet over nagedacht, of een vergelijkbare stijlfiguur.

- Kunt u ons in dat geval aangeven hoe een dergelijke laksheid in de toekomst gaat voorkomen?
- Kunt u aangeven hoe dit beleid zich verhoudt tot uw, in ieder geval met de mond beleden, voornemen om een schulden(cumulatie) te voorkomen?
- Kunt u aangeven hoe lang uw contract met Cannock Chase nog loopt?
- Kunt u aangeven hoe u gedurende de resterende looptijd van het contract bij Cannock Chase erop aan zal dringen een andere toonzetting en tijdsspanne te hanteren?
- Bent u bereid om bij een nieuwe aanbesteding van deze werkzaamheden een incassobureau al vooraf aan te geven dat een andere toon en tijdsspanne gewenst is?

Maarten Reuderink    Pascal van Kraaij"

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker