De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

OPS over ANBI-organisatie De Kleine Ambassade

Hamstergedrag van 'Rupsje Nooitgenoeg'

Hamstergedrag van 'Rupsje Nooitgenoeg'

SCHIEDAM - In de media (lees bijvoorbeeld het artikel op onze website van gisteren: 'Vertrouwensbreuk met de gemeente') is te lezen dat er sprake zou zijn van een ‘vertrouwensbreuk’ tussen De Kleine Ambassade (DKA) en drie andere maatschappelijke organisaties en de gemeente Schiedam. Reden hiervoor: DKA en deze drie andere maatschappelijke organisaties (YETS Foundation, De Buurtvrouw, Buurtwerkplaats de Buren) krijgen geen extra subsidie van de gemeente en anderen wel. De OuderenPartij Schiedam (OPS) stelt hier schriftelijke vragen over aan het college van B&W. De OPS noemt DKA 'Rupsje Nooitgenoeg'. Er is volgens de OPS sprake van een verdertienvoudiging van het eigen vermogen van DKA in vier jaar. Je leest de vragen in dit artikel.

"Bij het nakijken van de jaarverslagen van De Kleine Ambassade viel de OuderenPartij Schiedam iets op. Zo is tussen 1 januari 2015 en 31 december 2018 het eigen vermogen van DKA gestegen van €15.430 1) naar €198.248 2). Dit is een verdertienvoudiging van het eigen vermogen.

Tevens schrijft DKA in het jaarverslag over 2018: “Stichting De Kleine Ambassade streeft ernaar een deel van het stichtingskapitaal te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om minstens één jaar de projecten voor te kunnen zetten, mochten er in een bepaald jaar plotseling geen subsidies en/of baten uit eigen fondsenwerving zijn.”

Over 2018 draaide DKA een omzet van € 696.729. Om alle projecten een jaar te kunnen draaien zonder inkomsten heeft DKA dus nog zo’n € 498.481 aan extra eigen vermogen nodig. Al met al hebben we hier dus te maken met een heus Rupsje Nooitgenoeg. De OuderenPartij Schiedam vindt de houding van DKA daarmee nogal inhalig, zeker wanneer men predikt een ‘algemeen nut beogende instelling’ te zijn.

We leven in een tijd waarin het college van B&W heeft aangekondigd dat er bezuinigd gaat worden en veel burgers de gevolgen van de economische teruggang merken. De houding van DKA en andere goeddoeners die nogal wat gemeenschapsgeld oppotten, is iets waar de OPS zich al langer aan ergert en is iets dat onder de huidige omstandigheden volkomen onhoudbaar is.

Vragen:

  1. Wat is het oordeel van het college over de opbouw van een nogal forse vermogenspositie van een ANBI als De Kleine Ambassade, die voor een groot deel van hun omzet direct of indirect afhankelijk is van gemeenten en subsidies?
  2. Is het college het met de OPS eens dat dit soort hamstergedrag van maatschappelijke organisaties onwenselijk is?
  3. Hoe heeft de gemeente de forse stijging van het eigen vermogen meegenomen bij de toewijzing van subsidies aan De Kleine Ambassade?
  4. Hoeveel subsidie heeft DKA over de jaren 2015-2019 in totaal van de gemeente ontvangen?
  5. Voor hoeveel heeft DKA over de jaren 2015-2019 aan opdrachten/gunningen van de gemeente ontvangen?
  6. Is het college bereid om met DKA om de tafel te gaan over hoe DKA gedurende de huidige situatie de eigen middelen aan kan spreken om zijn projecten voort te zetten en daarmee de gemeente Schiedam qua uitgaven/bijdragen kan ontzien?

Namens de OuderenPartij Schiedam,
Pascal van Kraaij & Maarten Reuderink"

 

1) https://www.dekleineambassade.nl/images/JAARVERSLAGEN/dKA_financieeljaarverslag_2015.pdf , p.5

2)  https://www.dekleineambassade.nl/images/JAARVERSLAGEN/DKA_financieeljaarverslag_2018.pdf , p.6

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van politieke nieuws uit Schiedam. Alvast dank.

2 commentaar(en) op artikel "Hamstergedrag van 'Rupsje Nooitgenoeg'"

Bravo.

Door: aart lukaart Op:

Wie krijgt de meeste subsidie? Die maatschappelijke organisaties hebben tonnen op de bank staan. Ons belastinggeld. Wie is er bij de Gemeente Schedam zo vrijgevig met subsidies. Draai de kraan maar dicht zou ik zeggen. Denk aan je inwoners en stop met die geldsmijterij. Geen idee waar al die organisaties voor staan. En ik denk dat ik niet de enige ben.

Door: Robert Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker