De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

PvdA kritisch over promotionele actie pro deelscooters

Hoe is aanpak overlast deelscooters?

Hoe is aanpak overlast deelscooters?

SCHIEDAM - "Eind september informeerde het college van B&W de Schiedammers over een actie van Ways2go waarbij er de eerste 45 minuten gratis gebruik kan worden gemaakt van een deelscooter. Een mooi initiatief, maar wel een initiatief dat een aantal vragen oproept bij PvdA. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W", zo laat PvdA-raadslid Bilal Badri weten. Er zijn steeds vaker meldingen van overlast, zo weet Badri, die ook graag wil weten hoe 'het gebruik' zich verhoudt tot 'de tijd dat de deelscooters stilstaan'. Je leest de vragen in hun geheel hieronder. Hier lees je ons eerdere artikel, met kritiekpunten, over de promotionele actie van de gemeente voor de deelscooters.

"Geacht College van B&W, Op 24 september jl. vernamen we de publicatie van een nieuwsbericht op de website van de gemeente Schiedam. De strekking van het bericht is de promotie van een actie waarmee Schiedammers tot en met december 2020 gedurende de eerste 45 minuten gratis gebruik kunnen maken van een deelscooter. Schiedammers kunnen voor meer informatie terecht op de website van Ways2go. Bij verder onderzoek blijkt dat de actie volgt uit de campagne Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en de Verkeersonderneming welke o.a. als doel heeft de regio 'duurzaam bereikbaar te houden'. De PvdA Schiedam ziet dat deelmobiliteit - en met name deelscooters -  steeds vaker een discussiepunt is in Schiedam naar aanleiding van de signalen van overlast. Daarom stellen wij u de volgende vragen:

1. Wanneer is de campagne voor Schiedam een succes? Dat wil zeggen, zijn er meetbare doelen afgesproken? Zo ja, welke?
2. Op welke manieren dragen deelnemende gemeentes bij aan de campagne (zowel financieel als in capaciteit)?
3. De wethouder heeft herhaaldelijk gemeld dat de experimenten met de deelscooters een succes zijn. Als dat zo is, waarom is er dan überhaupt een campagne nodig?
4. In hoeverre en welke afspraken zijn er gemaakt met aanbieders van deelscooters inzake het tegengaan van overlast?
5. Hoe verhoudt het aantal gebruikers zich tot de tijd dat deelscooters stilstaan?

Petra Zwang
Bilal Badri
PvdA-fractie"

Over deelscooters en ander deelvervoer kun je ook lezen:
Dan mag je gratis 45 minuten scooteren ()
Deel-auto's -fietsen en -scooters ()
Scooter op de stoep ontneemt zicht ()
Stimuleren van OV, fietsers én scooters ()
Hoe houden we Schiedam bereikbaar? ()
Deelfietsen in het havengebied ()

Foto: hinderlijk geparkeerde scooters (bron Bewonersvereniging Spaland) (uit artikel Scooter op de stoep ontneemt zicht ()

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker