De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Hof van Spaland mogelijk gesloopt

Hof van Spaland mogelijk gesloopt

SCHIEDAM - Mogelijk gaat het Winkelcentrum Hof van Spaland op termijn tegen de vlakte en wordt er een nieuw winkelcentrum gebouwd op het nu bijna geheel braakliggende stuk Bachplein. Ook een combinatie van nieuwbouw op het Bachplein en gedeeltelijk slopen van Hof van Spaland (Albert Heijn en parkeergarage blijven dan bijvoorbeeld staan) is een optie voor de toekomstige ontwikkeling van het belangrijkste winkelgebied van Schiedam Noord. 

Winkelcentrum Hof van Spaland dateert uit 1978. Plannen om Hof van Spaland aan te passen aan een hedendaagse uitstraling kennen een lange voorgeschiedenis. Sinds 2008 hebben opeenvolgende pogingen om uiteenlopende redenen niet geleid tot actualisatie, aldus de gemeente in een verkenningsnotitie onder verantwoordelijkheid van wethouder Fahid Minhas. Na de sloop van De Blauwe Brug op het Bachplein dienen zich nu nieuwe kansen aan. Het braakliggende terrein (waarop alleen nog het paramedisch centrum staat) van het Bachplein kan samen met het Hof van Spaland worden herontwikkeld om er een mooi geheel van te maken. Slopen van Hof van Spaland en nieuwbouw van winkels aan het Bachplein is een mogelijkheid. Gedeeltelijk slopen van het Hof van Spaland, maar inpassen van de huidige Albert Heijn en parkeergarage is een andere mogelijkheid. 

In totaal worden vier mogelijkheden beschreven in de notitie.
1. Pragmatisch scenario: nieuwbouw op het Bachplein met gezondheidsplint e.a. maatschappelijke functies en een kosteneffectieve opknapbeurt van Hof van Spaland (bestrating, banners, aangezicht winkels, looproutes en noodzakelijk beheer en onderhoud aan riolering en groen)
2. Hybride scenario: een actualisatie van Hof van Spaland volgens een haltermodel, inclusief een aantal bouwtechnische ingrepen aan de noord- en oostzijde (laten vervallen noordingangen en de realisatie van een aantrekkelijke oostelijke entree. Nieuwbouw volgens scenario 1
3. Omklap scenario: Sloop van Hof van Spaland en inpassing van aanwezige detailhandel in de nieuwbouwontwikkeling op het Bachplein; een of meerdere beeldbepalende landmarks, een groen-rodeloper vanaf de Churchillweg. Mix van woningtypen, gezondheidscluster, (ondergrondse) P-garages, enz.
4. Mengvariant van scenario 2 en 3: gedeeltelijke sloop en renovatie Hof van Spaland van mix van winkels en woningbouw, nieuwbouw Bachplein, (bovengrondse) P-garage en inpassing AH in planontwikkeling.

Daarbij wordt gesteld dat de tijd rijp is om varianten 3 en 4 serieus onder de loep te nemen. De gemeente merkt op dat de winkeliersvereniging niet afwijzend staat tegenover het idee om Hof van Spaland te slopen en op het Bachplein nieuwe winkels te kunnen betrekken. De CVVE (Coöperatieve Vereniging van Erfpachters) hecht aan een of-of-optie: of vervangende detailhandelnieuwbouw op het Bachplein en sloop Hof van Spaland, of revitalisatie van Hof van Spaland en woningbouw op het Bachplein met zeer gelimiteerde detailhandel. Marktpartijen (zoasl projectontwikkelaars) hebben aangegeven eerst positie te willen hebben alvorens de gesprekken te hervatten. 

Foto: entree winkelcentrum aan de kant van de tramhalte
Tweede foto onder: het paramedisch centrum omringd door braakliggend terrein
Derde foto onder: de situatie vóór de sloop van De Blauwe Brug in augustus 2017 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: