De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

De geplande nieuwe bestrating van winkelstraat gaat niet door

Hoogstraat krijgt wél nieuwe verlichting

Hoogstraat krijgt wél nieuwe verlichting

SCHIEDAM - Er is op het Stadskantoor heel wat af vergaderd over de herinrichting van de Hoogstraat en de burger van Schiedam is uitvoerig naar zijn mening gevraagd. Er kwam een ambitieus herinrichtingsplan, waar het college van B&W echter op terug moest komen. De van aannemers gekregen offertes waren namelijk veel hoger dan vooraf was ingeschat. Het college heeft nu keuzes gemaakt wat wel en wat niet door kan gaan. Wél komt er nieuwe openbare verlichting. De herinrichting van de Hoogstraat met nieuwe bestrating kan niet doorgaan.

door Jan Schrijver

Bij de inschattingen was men op het Stadskantoor uitgegaan van de kosten per vierkante meter bij een eerder project, te weten Lange Haven Plus. "Een belangrijke oorzaak van de hoge inschrijvingen is dat Hoogstraat Plus door de binnenstedeljke situatie met veel belangen een complexe opgave is. Ook leidt dit tot hoge interne voorbereidings- en begeleidingskosten. In tegenstelling tot het project Lange Haven Plus ontbreken synergievoordelen door mogelijke combinaties met andere (grotere) werkzaamheden. De gehanteerde vierkantemeterprijs van de inrichting van Lange Haven Plus, waarop het projectbudget van Hoogstraat Plus is gebaseerd, blijkt daarom achteraf te laag. De aanbestedingsstukken kenden bovendien onvolkomenheden."

Het college van B&W schrijft vandaag in een brief aan de gemeenteraad: "De vernieuwing van de openbare verlichting gaat door. Dit is technisch zeer noodzakelijk; de huidige armaturen kunnen niet worden gehandhaafd of gemoderniseerd. Vernieuwing van de verlichting zorgt voor een verbeterde veiligheid in de straat. Het levert bovendien direct een visuele verbetering op. De historische armaturen zorgen voor de gewenste uitstraling. De combinatie met de feestverlichting maakt het opruimen van visueel storende bekabeling mogelijk." 

Door de keuze voor nieuwe verlichting is er niet voldoende budget over voor nieuwe bestrating. "Herinrichting is binnen het resterende budget simpelweg niet mogelijk. Op technische gronden is onderhoud wel strikt noodzakelijk. Wij kiezen er daarom voor om aansluitend op de aanpak van de verlichting groot onderhoud uit te voeren aan de bestrating. Dit betekent handhaving van de huidige inrichting, straatstenen en kolken". Het college vervolgt: "Voor het overgrote deel van het projectgebied betekent het uitvoeren van onderhoud dat de komende 15 à 20 jaar geen werkzaamheden aan de bestrating, anders dan regulier onderhoud, zullen worden opgepakt. Wij benadrukken dat dit voor ons geen eenvoudig besluit is. De discussie in de raad draaide immers voor een belangrijk deel over de keuze van bestratingsmateriaal."

Het projectplan Hoogstraat Plus omvatte diverse onderdelen naast de nieuwe inrichting van de bestrating en het verlichtingsplan:
- de herinrichting van de Koemarkt Waterkant;
- de herinrichting van de Havenkerksteeg;
- de aanpassingen rond het plein van het Stedelijk Museum Schiedam.
Deze drie onderdelen gaan door volgens planning, aldus het college.

Hier lees je ons eerdere artikel: Géén aannemer die het wil doen voor het uitgetrokken bedrag

In juni 2019 werd er een informatie-avond gehouden over wat toen genoemd werd 'definitieve plannen' 

Foto: de Hoogstraat gezien vanuit de bovenste verdieping van het Monopole-gebouw (archieffoto door Louise Melchers)

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker