De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Eén van de kernpunten in 'Zomernota 2020'

Méér goede woningen voor Schiedammers

Méér goede woningen voor Schiedammers

SCHIEDAM - ‘Vernieuwen door te blijven investeren’ is de titel van de Zomernota 2020 van het Schiedamse college. Het college geeft aan dat - ondanks dat de gemeentelijke financiën onder druk staan - ervoor gekozen is te blijven investeren. Hierbij is het uitganspunt dat de lasten van de Schiedammers niet omhoog gaan. "Dit vraagt om duidelijke keuzes. Een van die keuzes is het mogelijk blijven maken van een wooncarrière voor Schiedammers. En ervoor te zorgen dat álle Schiedammers mee kunnen blijven doen in de samenleving", aldus het college in het persbericht over deze nota. De rest van het bericht lees je hieronder.

"Schiedam wordt aantrekkelijker. De vraag naar goede en nieuwe woningen groeit. De stad is vanwege de gunstige ligging aantrekkelijk voor ontwikkelaars en bedrijven. De toenemende behoefte van bedrijven aan personeel is een kans om meer Schiedammers te laten meedoen. Tegelijkertijd is de vraag naar woningen groter dan het aanbod en is er een risico dat groepen worden uitgesloten van deelname aan de samenleving.

Staat van de stad
Uit de jaarlijkse Staat van de stad, waarmee  de ontwikkelingen in Schiedam in beeld worden gebracht, blijkt dat de Schiedamse bevolking jonger en diverser  wordt. Uit de jaarlijkse monitor blijkt ook dat veel Schiedamse huishoudens een wooncarrière hebben gemaakt. De werkgelegenheid neemt toe en meer inwoners hebben een baan. Een goede en gevarieerde woningvoorraad én het hebben van werk of het volgen van een opleiding, zijn gunstig voor Schiedammers en voor de stad. Dit gegeven is belangrijk om Schiedam gereed te maken voor een duurzame toekomst.

Keuzes maken 
In de Zomernota 2020 staan de ambities van het college voor volgend jaar. Burgemeester en wethouders zetten de komende tijd verder in op vier opgaven. De rode draad in die opgaven is dat actief wordt samengewerkt met Schiedammers, ondernemers en partners. 

In 2020 wordt stevig ingezet op het versterken van de sociale veerkracht van Schiedammers. Schiedam moet nog meer een stad worden, waarin echt iedereen kan meedoen. Daarvoor zijn onder andere méér goede woningen nodig. Ook een duurzaam goed bereikbare stad met duurzame mobiliteit ziet het college als een belangrijke opgave. Net als het stimuleren van meer klimaatbewuste maatregelen door Schiedammers en ondernemers. Het college wil door met het aantrekkelijker en eigentijdser maken van het A20-gebied, de binnenstad en Nieuw-Mathenesse. Daar waar mogelijk wordt ingezet op het versneld behalen van resultaten, bijvoorbeeld met de bouw van woningen en de ontwikkeling van het A20-gebied.

Bestuurlijke uitgangspunten 
De zomernota is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Het college wil blijven investeren in Schiedam maar de lasten voor de Schiedammers niet verzwaren. De financiële positie van Schiedam moet solide zijn voor de komende jaren. De gemaakte keuzes zijn gebaseerd op data van en prognoses voor de stad en het college komt de afspraken uit het Collegeprogramma 2018-2022 na. Daarin staat dat de komende vier jaar wordt ingezet op de duurzame, stedelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling van de stad.
 
Vervolg
Om alle plannen uit de zomernota te kunnen uitvoeren, komt de gemeente nog ongeveer 9 ton  te kort. De komende tijd werkt het college daarom aan een sluitende begroting voor de plannen. De raadscommissie bespreekt de zomernota op 26 juni; de gemeenteraad besluit op 2 juli over de plannen. De uiteindelijke begroting wordt in november 2019 in de raad behandeld."

Foto: een van de recente nieuwbouwprojecten in Schiedam, de Schiedamse Meesters (foto door Ton Brökling)


 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker