De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

OuderenPartij wil dat Woonplus alleenstaande moeder tegemoetkomt

'Moeder met kind wacht huisuitzetting'

'Moeder met kind wacht huisuitzetting'

SCHIEDAM - OuderenPartij Schiedam stelt vragen aan het college van B&W over de bereikbaarheid van woningcorporatie Woonplus. 'Terugbelverzoeken worden onbeschoft afgewimpeld', zo stelt de partij. De partij kaart een schrijnend geval aan, waarin een alleenstaande moeder met haar kind wegens en moeilijke financiële situatie uit haar huis dreigt te worden gezet. Een humane oplossing is mogelijk, naar het oordeel van de partij. Je kunt de inleiding en de twee vragen hieronder geheel lezen.

"Geacht college,

Uiteraard is het vreemd, maar ook tekenend voor de organisatie wanneer een raadslid aan het college moet vragen, of zij iets kunnen doen aan de bereikbaarheid van de grootse sociale verhuurder in Schiedam. Natuurlijk zou een dergelijke organisatie altijd bereikbaar moeten zijn en verwacht je dat ook terugbelverzoeken of terug-mail-verzoeken niet onbeschoft worden afgewimpeld. Dat dit  laatste is gebeurd, is in ieder geval tekenend voor het beeld dat Woonplus in Schiedam oproept. 

Gezien de maatschappelijke rol, die Woonplus in Schiedam in ieder geval zou moeten vervullen, lijkt ons het college de uitgelezen partner om Woonplus op haar verantwoordelijkheid te wijzen en elementaire beleefdheid te leren.

Uiteraard wilde de OuderenPartij Schiedam Woonplus niet voor de gezelligheid bellen. In het kader van minder schriftelijke vragen, wilde de OuderenPartij Schiedam eerst van Woonplus zelf horen wat haar afwegingen waren / zijn voor haar huidige huurbeleid. Dat is echter hardhandig geblokt. 

De OuderenPartij Schiedam is nu voor de tweede keer tegen een geval aan gelopen waar huurders door omstandigheden buiten hun schuld in een positie kwamen waarbij de hoogte van de huur problematisch is geworden. In dit geval zou het gaan om een huurder (met minderjarig kind) in een rijtje woningen waar latere huurders wel een lagere huur betalen. Bij navraag is ons gebleken dat niet overgaan tot huurverlaging een beleidskeuze is en geen wettelijk opgelegde verplichting. 

Als deze huurder huurverlaging krijgt en daardoor in aanmerking komt voor huurtoeslag hoeft deze huurder niet gedwongen te verhuizen en dat geldt natuurlijk ook voor het in die wijk gewortelde kind. Daar het hier aantoonbaar een schrijnend geval betreft, is ook een mogelijke angst voor precedentwerking te verwaarlozen.

Daar het College zich ongetwijfeld verantwoordelijk voelt voor alle Schiedammers en daarnaast een hechte relatie met Woonplus heeft, is het College bij uitstek de instantie, gewone raadsleden lukt het in ieder geval niet, om Woonplus op haar maatschappelijke verantwoording te wijzen. Uiteraard betreurt de OuderenPartij Schiedam dat dit nu via deze weg moet, maar deze weg is door anderen opgedrongen.

De OuderenPartij Schiedam heeft de volgende vragen aan het college:

  • Zou het college Woonplus erop kunnen wijzen dat terugbel-, of terug-mail-verzoeken, bij veel organisaties als normaal worden beschouwd en dat het best professioneel zou staan als Woonplus deze bij veel bedrijven bestaande praktijk ook in zou voeren? 
  • Is het College bereid om gezien de boven beschreven feiten alles in het werk te zetten om in dit schrijnende geval Woonplus te bewegen tot huurverlaging?

In het geval van een positief antwoord, daar gaan wij natuurlijk vanuit, zorgen wij natuurlijk dat alle informatie over dit geval beschikbaar komt. 

Met vriendelijke groet,
Maarten Reuderink
Pascal van Kraaij"

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: