De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Eigen arrestantenbus voor Toezicht en Handhaving besteld

Na de zomer langer Lichtblauw op straat

Na de zomer langer Lichtblauw op straat

SCHIEDAM - De 52 medewerkers van het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam zullen na de zomervakantie flexibeler worden ingezet. Wat de burger daar vooral van zal merken is dat van maandag tot en met zaterdag de medewerkers van de zogenoemde Lichtblauwe Brigade tot elf uur 's avond zullen zijn ingeroosterd. Burgemeester Lamers gaf vanmiddag een toelichting in een persconferentie. 

door Jan Schrijver

Nu lopen de roosters van de 52 toezichthouders (ongeveer gelijk verdeeld over mannen en vrouwen) dagelijks van 7.30 uur in de ochtend tot 18.00 uur in de avond. Alle toezichthouders hebben de kwalificatie van BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar). Als er evenementen zijn, zoals Koningsdag of Brandersfeesten, kunnen de diensten tot later op de avond of in de nacht lopen. In de nieuwe situatie die na de zomervakantie ingaat, zullen van vrijdag tot en met zaterdag de roosters dus dagelijks van 7.30 uur tot 23.00 uur lopen. Er wordt hierbij gewerkt in twee diensten van elk zes toezichthouders. Op zondag blijven de roosters zoals in de huidige situatie tot 18.00 uur lopen, tenzij er evenementen zijn.

De nieuwe roosters zijn mogelijk binnen de bestaande formatie (ofwel kosten geen extra geld) doordat er op verschillend vlak op efficiency gewonnen wordt. Een belangrijke taak van de toezichthouders is het parkeerbeheer. Nu wordt er al gewerkt met scanscooters. Zodra volledig op digitale parkeerautomaten is overgegaan, zal het parkeerbeheer door het inzetten van scanauto's nog verder worden gedigitaliseerd en zullen de toezichthouders nog meer tijd hebben voor hun andere taken zoals het aanpakken van hondenoverlast, het tegengaan van ongeoorloofde huisvuilbijzettingen, het bestrijden van woonoverlast en van ondermijnende criminaliteit. 

Op jaarbasis zijn er door het interventieteam van Toezicht en Handhaving ongeveer 2300 huisbezoeken afgelegd, bijvoorbeeld voor het bestrijden van woonoverlast en het checken of degenen die er wonen ook op het adres staan ingeschreven. In de nieuwe situatie worden er twee specifieke Interventieteams ingericht: een team voor woonoverlast en een team gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Door specialisatie wil men nog efficiënter werken en nog betere resultaten behalen. 

Burgemeester Lamers gaf aan dat niet wordt overwogen toevoegingen te doen aan de voor toezichthouders beschikbare geweldsmiddelen (daar is landelijk discussie over). Als een toezichthouder in Schiedam een alarm afgeeft, is de politie naar zeggen van de burgemeester gegarandeerd binnen 5 minuten ter plaatse voor assistentie. Wel zal er voor Toezicht en Handhaving een eigen arrestantenbus komen. Samenwerking tussen de politie en het team Toezicht en Handhaving krijgt verder vorm in de samenwerking tussen de wijkagenten en de wijkboa’s.
 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: