De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Inzake overgang op warmtenet in Groenoord

Onzekerheid in aanbestedingsproces

Onzekerheid in aanbestedingsproces

SCHIEDAM - ENECO is de marktpartij waarmee de gemeente Schiedam in gesprek is over het door de gemeente gewenste 'van het gas afhalen' van de woningen in de wijk Groenoord. Het College van B&W heeft de gemeenteraad per brief laten weten dat er onzekerheden bestaan in het aanbestedingsproces.

Aanstaande december wil het college van B&W aan de gemeenteraad een compleet voorstel aanbieden. Dit voorstel zal uit zes onderdelen bestaan:
1. Nationaal beleids- en wetgevingskader
2. Bijdragen derden
3. Financieringsmogelijkheden voor particuliere woningeigenaren
4. Onderhandelingen met Eneco
5. Woningpakketten
6. Brede aanpak, impuls voor Groenoord

Vooruitlopend op het voorstel in december geeft het college per brief een tussentijdse toelichting op de onderhandelingen met Eneco."Om te komen tot een goede aanbieding voor het warmtenet, is in 2018 een marktconsultatie uitgevoerd. Met meerdere partijen zijn toen gesprekken gevoerd, waarbij alleen Eneco in staat leek om een passend aanbod te doen. Op grond hiervan is daarom besloten om met Eneco verder te onderzoeken of er daadwerkelijk een woonlastenneutraal aanbod kan worden gedaan."

De brief van het college gaat verder: "Aangezien de aanbestedingswetgeving niet 100% eenduidig is als het gaat over het wel/niet aanbestedingsplichtig zijn van een eventuele concessie aan Eneco, kiezen we voor ‘vrijwillige aankondiging’ van de mogelijke gunning. Dit betekent dat de gemeente aangeeft dat er op basis van de marktconsultatie in 2018 en de lopende onderhandelingen met Eneco aanleiding is om te verwachten dat Eneco een woonlastenneutraal aanbod kan doen. Andere marktpartijen hebben 20 dagen de tijd om hier bezwaar tegen te maken. Aangezien het niet wenselijk is als er bij de besluitvorming nog onduidelijkheid bestaat over de mogelijke warmteleverancier, kiezen wij ervoor om vanuit vrijwillige aankondiging 31juli 2020 te publiceren."

Hier lees je een eerder artikel: van het gas los, is niet verplicht

Foto: Subsidie uit Europa voor de energietransitie in Groenoord werd in februari aangevraagd. Op de foto staan wethouders en ambtelijke vertegenwoordigers van de negen gemeenten (Alphen aan de Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Zoeterwoude) en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De bijeenkomst voor de ​formele ondertekening van de subsidieaanvraag Elena vond plaats in het gemeentehuis van Gorinchem.

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker