De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Bereikbaarheid gezondheidscentrum aan Westerkade

OuderenPartij scherpt vragen aan

OuderenPartij scherpt vragen aan

SCHIEDAM - De OuderenPartij Schiedam heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W van Schiedam over de door wegwerkzaamheden te wensen overlatende bereikbaarheid van de Westerkade en het daar gevestigde gezondheidscentrum.  

"De Gemeente Schiedam heeft de schriftelijke vragen van de OuderenPartij Schiedam over de bereikbaarheid van het gezondheidheidscentrum aan de Westerkade naar onze overtuiging niet goed beantwoord (10 oktober 2019). Wij vragen u nadrukkelijk om de paragrafen uit de aanbesteding te citeren, waaruit blijkt dat de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum aan de Westerkade ook voor mindervaliden was gegarandeerd. Als u daar geen extra maatregelen voor heeft afgedwongen, natuurlijk onvoorstelbaar, kunt u dat ook gewoon aangeven. Daarom hierbij alsnog de aangescherpte vraag: Welke maatregelen heeft u extra in het bestek / de offerte op laten nemen om de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum aan de Westerkade bereikbaar te houden? Kunt deze tekst nu gewoon letterlijk in het antwoord opnemen?" 

De eerder gestelde vragen:
"Dankzij alerte Schiedammers werden wij gewezen op de situatie op de Westerkade.  Zoals u ongetwijfeld weet, zit daar een gezondheidscentrum. Uit de aard der zaak trekt juist een gezondheidscentrum mensen aan met een minder goede gezondheid, die dat vaak combineren met een verminderde mobiliteit. Als u naar de foto’s kijkt, die ik u gelijk mee stuur, kunt u het toch niet anders dan met ons eens zijn dan dat de bereikbaarheid van dit gezondheidscentrum met een rollator en/ scootmobiel problematisch is. Inmiddels hebben wij begrepen dat ook de daar gevestigde artsen / apotheek medicijnen laten bezorgen en liever niet hebben dat patiënten, die slecht ter been zijn, zelf langs komen. 

De OuderenPartij Schiedam heeft hierover de volgende vragen:
Kunt u de passage citeren uit de aanbesteding waarin u de aannemer heeft verplicht om de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum ook voor mindervaliden te garanderen? 
Kunt u aangeven hoe u toezicht op de naleving van deze passage heeft gehouden?
Kunt u aangeven hoe u de naleving van deze passage door de aannemer en uw eigen toezicht tot nu toe waardeert? 
Kunt u aangeven wat u gaat doen om deze situatie zo spoedig mogelijk te verbeteren ?

Met vriendelijke groet,

Maarten Reuderink

Pascal van Kraaij"
 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: