De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Hulpvaardigheid soms ver te zoeken

OuderenPartij uit twijfels over WOT's

OuderenPartij uit twijfels over WOT's

SCHIEDAM - De fractie van de OuderenPartij Schiedam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de wijkondersteuningsteams (WOT’s). De partij twijfelt aan de hulpvaardigheid van medewerkers van de WOT's. De WOT's zouden toch mensen moeten helpen die het moeilijk hebben? Wat voor moeite is het dan om bijvoorbeeld een postcode voor iemand op te zoeken. Overigens, waarom zijn de WOT’s niet permanent fysiek bemensd? Hieronder lees je de vragen en de inleiding erop.

"De wijkondersteuningsteams (WOT’s) zijn er ook naar eigen schrijven om mensen met problemen in Schiedam te helpen. Dat impliceert, gezien de problematiek en doelgroep, een bepaalde souplesse. Nog tijdens een bijeenkomst met de raad werden door meerdere partijen genoemde incidenten met slechte afhandeling of onheuse bejegening nadrukkelijk afgedaan als ‘ongelukjes’ en zaken die inderdaad beter moesten. Naar aanleiding van een schrijnend, maar complex geval (zie dit artikel over tijdelijk onderdak voor thuisloos stel, red.) hebben wij de volgende vragen:

Waarom zijn de WOT’s niet permanent fysiek bemensd?

Waarom weigeren medewerkers van het WOT bij telefonisch contact om iemand te helpen als er geen postcode bekend is, terwijl er wel een adres bekend is?

Waarom weigeren medewerkers van het WOT om zelf even een passende postcode op te zoeken?

Wat doet de gemeente om de medewerkers van de WOT’s een ‘sense of urgency’ en klantvriendelijkheid bij te brengen?

Kunt u aangeven hoe een dergelijke houding zich verhoudt tot de verklaringen op de websites van de respectievelijke WOT’s dat men mensen helpt, die het al moeilijk hebben?

Kunt u aangeven wat de meerwaarde van de WOT’s is als uiteindelijk anderen binnen de gemeente voor een oplossing moeten zorgen? 

Voor de goede orde: een medewerkster van het WOT, die een betrokken burger persoonlijk kende en benaderde, heeft op haar vrije dag nog haar uiterste best gedaan. Dat heeft formeel niets met deze schriftelijke vragen te maken, maar we vinden het toch nadrukkelijk de moeite van het vermelden waard.

Maarten Reuderink        Pascal van Kraaij

OuderenPartij Schiedam"

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker