De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

'Participatie kostte 350.000 euro, maar weinig ideeën meegenomen'

Politieke treurnis over de Hoogstraat

Politieke treurnis over de Hoogstraat

SCHIEDAM - Er is op het Stadskantoor afgelopen twee jaar heel wat af vergaderd over de herinrichting van de Hoogstraat en de burger van Schiedam is uitvoerig naar zijn mening gevraagd, wat erg veel geld heeft gekost. Er kwam een ambitieus herinrichtingsplan, waar het college van B&W echter op terug moest komen. De van aannemers gekregen offertes waren namelijk veel hoger dan vooraf was ingeschat. Het college heeft nu keuzes gemaakt wat wel en wat niet door kan gaan. Er ligt nu een in aanzienlijke mate teruggeschroefd plan voor de Hoogstraat. Dogukan Ergin: "De zorgvuldigheid van de besluitvorming en informatievoorziening is niet optimaal geweest." DENK diende een motie van treurnis is.

Ergin: ‘De kosten lopen de spuigaten uit, er is meer dan 350.000 euro uitgegeven aan het participatietraject en alsof dat niet genoeg is worden weinig ideeën van ondernemers en omwonenden uiteindelijk in de plannen opgenomen’.

"Alhoewel er raadsbrede kritiek was op de bestuurlijke aansturing van de herinrichting van de Hoogstraat, heeft alleen de Ouderenpartij Schiedam voor de motie gestemd", zo concludeert Ergin. De motie van treurnis is een lichtere variant van bijvoorbeeld een motie van afkeuring en wantrouwen en spreekt treurnis uit over een specifiek onderdeel van het beleid dat door het college van B&W is uitgevoerd. Je kunt de ingediende motie verderop in het artikel lezen. 

Een tegengeluid uit de raad van Frans Hamerslag (Progressief Schiedam); die twittert: "Gemeenteraad Schiedam vindt motie treurnis van fractie Denk zeer ongepast en noemt het onder andere natrappen. Denk zet zichzelf voor gek."

Marcel Bregman is de wethouder die verantwoordelijk was voor deze herinrichting. Gisteren werd bekendgemaakt hoe zijn portefeuille is verdeeld. Afgelopen zaterdag werd bekend dat hij zich heeft ziekgemeld. 

Lees ook:
Hoogstraat krijgt wél nieuwe verlichting ()

Motie van treurnis project Hoogstraat Plus
De gemeenteraad van Schiedam, bijeen in vergadering op 29 september 2020:

Constaterende dat:

  • De raad op 29 oktober 2019 instemde met het raadsvoorstel “Scope uitbreiding Hoogstraat plus met deelproject Koemarkt Waterkanten”;
  • De raad op 18 maart 2020 is geïnformeerd dat de aanbesteding voor dit project is stopgezet;
  • De raad per brief van 27 augustus 2020 is geïnformeerd over de verdere uitvoeringen van dit project, waarbij belangrijke onderdelen niet uitgevoerd worden;
  • De participatiekosten flink uit de hand zijn gelopen;

Is van mening dat:

  • Het verloop van dit project onwenselijke gevolgen heeft voor het imago en betrouwbaarheid van de gemeente Schiedam, zoals het college ook stelt in de risicoparagraaf in het raadsvoorstel van 29 oktober (19VR060) en de collegebrief van 28 september (20UIT08230);
  • Zowel de gemeenteraad als de ondernemers en de andere betrokkenen bij de Hoogstraat zeer teleurgesteld zijn over de gang van zaken;
  • Ook de zorgvuldigheid van de besluitvorming en informatievoorziening niet optimaal is geweest, wat de vraag oproept of de bestuurlijke aansturing van dit gehele project adequaat was;

Spreekt zijn treurnis uit over de bestuurlijke aansturing van het project Hoogstraat Plus en de onwenselijke gevolgen voor het imago en de betrouwbarheid van de gemeente Schiedam;

En verzoekt het college maatregelen te nemen om dit voor komende projecten te verbeteren."

Foto: de Hoogstraat Schiedam, september 2020 (foto door Louise Melchers)

 

 

1 commentaar(en) op artikel "Politieke treurnis over de Hoogstraat"

Onze winkel staat op de foto da’s leuk en het zou al heel leuk zijn als er meer groen in de winkelstraat zou komen zorgt voor meer sfeer !!!

En betere verlichting

Door: Belia scheffers Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker