De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Verbod op gebruik & verkoop lachgas

Verbod op gebruik & verkoop lachgas

SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft zojuist door middel van een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het besluit genomen zowel het gebruik door consumenten van lachgas als de verkoop van lachgas aan consumenten te verbieden. Het verbod heeft betrekking op openbare inrichtingen (horeca) en op de openbare ruimte. Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2020.

door Jan Schrijver

Ook de landelijke politiek is in beweging gekomen om in beperkte mate het gebruik van lachgas te gaan verbieden. Burgemeester Lamers gaf aan verheugd te zijn dat Schiedam hierin vooruit loopt en een breder palet van maatregelen neemt, waarmee zowel het gebruik van lachgas door particulieren als de verkoop van lachgas aan particulieren aan banden wordt gelegd.

In de APV is nu als verboden gedraging toegevoegd, onder artikel 2.31:
Het is verboden, om als exploitant, leidinggevende en bezoeker, in en om een openbare inrichting lachgas voor recreatief gebruik te verkopen, aanwezig te hebben en te gebruiken.
Onder artikel 2.48 wordt toegevoegd als verboden gedraging:
1. Het is verboden lachgas voor recreatief gebruik te verkopen. 2. Het is verboden op een openbare plaats of op openbaar water lachgas voor recreatief gebruik of daarop gelijkende waar met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken, toe te dienen, of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

2:31 heeft specifiek op de verkoop, aanwezigheid en gebruik in de horeca betrekking. In artikel 2:48a wordt de verkoop en gebruik in de openbare ruimte verboden.

De volgende toelichting is in het besluit te lezen:"Lachgas is de gangbare naam voor distikstofmonoxide (N2O). Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte en soms sterke roes. Het gebruik van lachgas leidt tot ongewenst en onberekenbaar gedrag: omvallen, bewusteloosheid, slechte concentratie en onoplettendheid, hallucineren. In het verkeer en op straat kan dit tot gevaar leiden en kunnen er ongelukken gebeuren. Doordat lachgas vooral in groepsverband in de openbare ruimte wordt gebruikt, gaat hiervan een dreigende houding uit waardoor omstanders zich onveilig voelen. Het gebruik van lachgas wordt dan als overlast gevend ervaren. Omvallen, duwen en afwijkend gedrag vormt in een menigte of op openbare plaatsen waar publiek aanwezig is een risico voor de openbare orde. Ter bescherming van het milieu, de openbare orde en veiligheid en om overlast en hinder tegen te gaan, is het noodzakelijk om de verkoop, het aanwezig hebben en het gebruik van lachgas op openbare plaatsen te verbieden. Met dit artikel is aansluiting gezocht bij diverse gemeenten, waaronder Rotterdam en Haarlem. Naast het openbare orde en veiligheidsaspect heeft het gebruik van overmatig lachgas gevolgen voor de volksgezondheid. Dit blijkt uit het rapport: CAM-rapport Risicobeoordeling lachgas (november 2019). Het gebruik van lachgas is de laatste jaren toegenomen en ook het aantal meldingen van ernstige gezondheidsincidenten in relatie tot lachgas gebruik neemt toe, zoals brandwonden en verlammingsverschijnselen zoals een dwarslaesie."

Enkele eerdere artikelen over het gebruik van lachgas in Schiedam:

Auto komt tegen muur tot stilstand ()

Viertal in huurauto aan het lachgas ()

Door lachgas bedwelmd in zijn auto ()

Foto: door Hansmuller - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58572626

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker