De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Hoge Raad verwerpt beroep Wilma Verver

Hoge Raad verwerpt beroep Wilma Verver

DEN HAAG/SCHIEDAM - Deze maand heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een beroep dat was aangespannen door oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver. De Hoge Raad heeft het beroep van Verver verworpen en haar veroordeeld in de kosten van dit geding dat diende bij ons hoogste rechtscollege. 

Wikipedia meldt (samengevat) over Wilma Verver: "W.M. (Wilma) Verver-Aartsen (Nijmegen, 15 mei 1958) is een Nederlands politica voor de VVD. Van 1 september 2006 tot 15 juni 2011 was ze burgemeester van de gemeente Schiedam; daarvoor was zij burgemeester van de gemeente Voorschoten. In afwachting van een lopend onderzoek naar vermeend machtsmisbruik is ze op 27 mei 2011 met verlof gegaan. Op 15 juni 2011 werd bekend dat ze haar ontslag had ingediend als burgemeester van Schiedam. Op 26 augustus 2011 kwam er een rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) uit dat het machtsmisbruik door Verver laakt." Hier kun je de gehele webpagina van Wikipedia over Verver vinden.

De Hoge Raad meldt (samengevat) in zijn uitspraak: "De gemeenteraad had aan BING opdracht gegeven onderzoek te doen naar, onder meer, mogelijke tekortkomingen in het professionele handelen van eiseres.  In het door haar uitgebrachte rapport heeft BING verslag gedaan van haar bevindingen in zeventien onderzochte dossiers. In verscheidene van die dossiers concludeerde BING dat eiseres in strijd heeft gehandeld met de voor haar als bestuurder geldende gedragscode op het gebied van zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

Eiseres heeft zich niet kunnen verenigen met het rapport en de wijze waarop dat tot stand is gekomen. Zij heeft daarover bij de Accountantskamer een klacht ingediend tegen de registeraccountant die voor BING het onderzoek heeft uitgevoerd. De Accountantskamer heeft de klacht ongegrond verklaard. BING heeft naar aanleiding van krantenartikelen over de zaak, op haar website een verklaring geplaatst over de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen en over de uitspraak van de Accountantskamer. Eiseres is tegen de uitspraak van de Accountantskamer in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Het CBb heeft een aantal onderdelen van de klacht van eiseres alsnog gegrond verklaard en aan de betrokken registeraccountant de maatregel van berisping opgelegd.

Enige maanden na de uitspraak van het CBb heeft BING, naar aanleiding van een televisieprogramma waarin aandacht was besteed aan de uitspraak van het CBb en waarin eiseres was geïnterviewd, een verklaring op haar website geplaatst waarin zij op die uitzending heeft gereageerd. Eiseres heeft in kort geding rectificatie gevorderd van de hiervoor genoemde verklaringen op de website van BING. Deze vordering is door de voorzieningenrechter afgewezen omdat, kort gezegd, de verklaringen niet onjuist of nodeloos grievend werden geoordeeld. De dag na het kortgedingvonnis heeft BING op haar website een verklaring over de uitspraak in kort geding geplaatst.

In dit geding vordert eiseres dat BING wordt veroordeeld tot vergoeding van schade en tot verwijdering en rectificatie van de berichten op haar website. Zij stelt daartoe dat BING onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door het op onzorgvuldige wijze tot stand brengen en het uitbrengen van het rapport, alsmede door het plaatsen van de berichten op de website van BING."

Eiseres is tijdens de loop van het geding in staat van faillissement verklaard. De curator neemt vervolgens de positie van eiseres in, zowel voor wat betreft de eis tot schadevergoeding als voor wat betreft de eis tot rectificatie. In haar eindvonnis, in de kop waarvan de curator, net als in het proces-verbaal, “eiseres” is, heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen. Verver heeft, vertegenwoordigd door haar advocaat hoger beroep ingesteld tegen het eindvonnis. De curator heeft echter geen hoger beroep ingesteld.

Het eindvonnis is alleen op naam van de curator gewezen. Uit dit alles leidt in hoger beroep het gerechtshof af dat de curator de procedure ter zake van beide vorderingen heeft overgenomen. 

In cassatie (dat is het hoger beroep dat bij de Hoge Raad wordt aangetekend tegen de uitspraak van het gerechtshof) houdt dit stand, zo blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad. 
De Hoge Raad:
- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Wilma Verver in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van BING begroot op € 865,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Bovenstaande is een compacte weergave van de uitspraak. De uitspraak van de Hoge Raad kun je in zijn geheel lezen onder deze link van Rechtspraak.nl

Foto: in Voorschoten werd er een straat naar de oud-burgemeester van Schiedam genoemd (foto door Vysotsky - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30160453)

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft, help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het juridische nieuws met betrekking tot Schiedam. Alvast dank.

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: