De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Manifestgroep gaat verder als onderdeel Meredia; oproep aan regering:

"Neem geen 50 maar 500 kinderen op"

"Neem geen 50 maar 500 kinderen op"

SCHIEDAM - 'Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen' werkt al een aantal jaren samen met de eveneens in Schiedam gevestigde Stichting Meredia. De Manifestgroep is voortaan een zelfstandige werkgroep binnen de Stichting Meredia. De Manifestgroep en Meredia hebben een brief gestuurd aan de regering om te pleiten voor het opnemen van veel meer dan 50 kinderen uit het vluchtelingenkamp Moria, dat werd getroffen door een brand. Je leest de brief aan het einde van dit artikel.

"De Manifestgroep is geen rechtspersoon maar kreeg van de gemeente de afgelopen jaren wel een activiteitenbudget toegekend. De gemeentelijke regelgeving vereist echter dat een subsidieontvanger een rechtspersoon is (stichting of vereniging) om voor een langer aantal jaren in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. De Manifestgroep heeft ervoor gekozen - mede op basis van de jarenlange hechte samenwerking - om als zelfstandige werkgroep binnen Stichting Meredia verder te gaan, waardoor gebruikgemaakt kan worden van de faciliteiten die Meredia als rechtspersoon kan bieden, zoals voor subsidieaanvragen voor haar activiteiten", zo licht de Manifestgroep toe waarom deze groep verdergaat binnen Meredia.

Op 10 december wil de Manifestgroep een filmavond houden, waarin aandacht wordt gegeven aan de erbarmelijke omstandigheden in Vluchtelingenkampen. "Of het door kan gaan is natuurlijk maar de vraag vanwege de coronacrisis, een programma voor 10 december wordt in ieder geval voorbereid", aldus de Manifestgroep.

De brief aan de regering

"De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen en stichting Meredia ondersteunen nogmaals en met klem de oproep van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children en vele andere Nederlandse organisaties om 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland te bieden. Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen richt zich hiervoor op de Nederlandse regering om gehoor te geven aan de wensen van 'Coalition of the Willing' welke gesteund wordt door meer dan 180 Nederlandse gemeenten.  

Op de Griekse eilanden is sprake van een humanitaire ramp. In het beruchte kamp Moria, dat is opgezet voor 3000 mensen, verbleven 13.000 mensen die leefden in onmenselijke en onveilige omstandigheden in het overvolle kamp of daarbuiten, vaak zonder water en elektriciteit. Volgens mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa was en is de situatie in de Griekse kampen explosief, wat nu waarheid is geworden door het afbranden van Kamp Moria. 

In deze erbarmelijke omstandigheden leven vele duizenden kinderen. Kinderrechten worden met voeten getreden. Volgens Artsen zonder Grenzen is het tijd dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt. 'Kinderen arriveerden getraumatiseerd in Moria en in het kamp wordt hun toestand alleen maar erger.'  Onder hen zijn duizenden alleenreizende jongeren. Terwijl zij recht hebben op extra bescherming, wordt hun 'de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, goed eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit het zicht', aldus de NGO's.

Extra schrijnend is dat dit zich afspeelt in het 'veilige' en 'beschaafde' Europa. Europa zou eindelijk eens serieus werk moeten maken van het herplaatsen van vluchtelingen naar andere Europese landen, zoals afgesproken werd bij de Turkije-deal. Europa zou daarmee zijn beloften nakomen en kunnen laten zien dat we een plek zijn waar mensenrechten daadwerkelijk worden gerespecteerd.

Veel bewoners van de Griekse eilanden bieden hulp aan vluchtelingen. Het is begrijpelijk dat de bevolking nu in opstand komt, Griekenland kan dit niet alleen aan. In oktober 2019 al heeft de Griekse minister van Burgerbescherming een brief gestuurd naar alle andere EU-regeringen waarin hij vraagt om de verantwoordelijkheid te delen door vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland. Frankrijk, Finland, Duitsland en Portugal hebben kinderen opgenomen.

De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen en stichting Meredia  pleiten voor goede opvang en beleid om vluchtelingen ruimhartig welkom te heten in ons land en onze stad. In dit platform zijn Schiedammers en Schiedamse instellingen en organisaties vertegenwoordigd die daar zelf ook een steentje aan hebben bijgedragen. Ook de gemeente Schiedam draagt hierin actief en ruimhartig bij.

De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen en stichting Meredia vragen de regering nu met klem gehoor te geven aan de oproep van NGO's (niet-gouvernementele organisaties, red.), gemeenten en belangenorganisaties om 500 alleenstaande kinderen uit de kampen in Griekenland in ons land op te nemen. Dat is toch wel het minste wat we kunnen doen om het leed van deze kinderen te verzachten en hun perspectief te bieden. Laat ook Nederland en de Europese Unie solidair zijn met Griekenland en helpen met een humane opvang van o.a. deze vluchtelingenkinderen. De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen zal haar aangesloten organisaties en instellingen vragen hieraan naar vermogen bij te blijven dragen.

Met vriendelijke groet,
Rita van der Eijk Lamein, Henny van Wieren, Juan Heinsohn Huala, Marcelle Jansen en Ed Gloudi
Namens de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen en stichting Meredia"

Foto: de buitenkant van het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in januari 2017 (foto door Cathsign - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57090575)

Lees ook:
Met kapjes voor 4 € steun je goed doel ()
'Neem kinderen uit Griekse kampen op' ()
Voor opvang zijn pleeggezinnen nodig ()
'Veilige plek voor kindervluchtelingen' ()
Internationale Dag van de Vluchteling ()
Schilder en ga erover in gesprek ()

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker