De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Nieuw bestuur Gemeenschapsfonds Schiedam

27 organisaties gesteund in 2019

27 organisaties gesteund in 2019

SCHIEDAM - Gemeenschapsfonds Schiedam heeft vandaag een persbericht uit doen gaan over het Jaarverslag 2019. 'Bestuur en Raad van Toezicht van het fonds hebben dit verslag onlangs - met enige vertraging ten gevolge van de coronacrisis -  vastgesteld', zo schrijft het fonds, dat afgelopen jaar 48 aanvragen van cultureel maatschappelijke organisaties om financiële steun kreeg. 27 aanvragen werden toegewezen. In het totaal gaat het om een toegewezen steun van 23.770 euro.

Organisaties die afgelopen jaar steun kregen, waren bijvoorbeeld Schiedams Vrouwen Platform (Walking Dinner), Jacobuskerk (concertcyclus), Stichting Het Dak Op (theater, ontwikkeling Badpark), Vocalis St. Jan, Stichting Rolantino's, toneelvereniging Utile Dulci, Stichting KunstWerkt, YETS Foundation, Stichting de Werf, Stichting Cultuur Borrelt, Stichting Artes Cumulatae 1923, Stichting Evenementen Promotie Schiedam SEPS, Stichting Suikerzoet Festival, Stichting WestVest90, Apollo Toneel, Harpe Davids, Scouting Tono, Vrienden van het Beatrixpark Schiedam, Scouting BvH, Voedselbank Schiedam en Stichting Triple C (organisatie Dickens Festival). 

In 2019 bestond het bestuur uit: 
Ad van Leeuwen voorzitter, Jan-Anne Boswinkel secretaris, Jeroen de Vos penningmeester, Dolf Jaeger bestuurslid, Reinier Scheeres bestuurslid, Bart de Leede bestuurslid, Marinda Verhoeven bestuurslid, Marcel Houtkamp bestuurslid (vanaf juli 2019). Sinds begin 2020 is er een nieuw bestuur: Oud-D66-wethouder Marcel Houtkamp is de nieuwe voorzitter, Jan-Anne Boswinkel (secretaris), Jeroen de Vos (penningmeester), Marinda Verhoeven en Bart de Leede zijn bestuursleden. Er worden nog twee nieuwe bestuursleden gezocht om de werkzaamheden van het fonds te versterken op het gebied van social media, diversiteit en fondsenwerving. "Na 14 jaar is er voor Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam een einde gekomen aan een tijdperk. Steunpilaren van het eerste uur Ad van Leeuwen, Dolf Jaeger en Reinier Scheeres hebben begin 2020 afscheid genomen van het bestuur", zo lezen we in het persbericht.

Bij de oprichting in 2006 kon het gemeenschapsfonds niet beschikken over een startkapitaal, nodig enerzijds om de aanloopkosten, waaronder de kosten van de noodzakelijke publiciteit, te financieren, en anderzijds om zich te manifesteren. Dankzij een donatie van € 50.000,00 door het De Groot Fonds voor het eerste jaar en een toezegging voor het tweede jaar kon een start worden gerealiseerd. Het Gemeenschapsfonds vult nu onder meer de kas aan met donaties van bedrijven en schenkingen van particulieren. 

Foto: Dickens Festijn Schiedam was één van de ondersteunde activiteiten in Schiedam (foto door Louise Melchers)

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker