Vraagtekens bij korte overgangsperiode

SCHIEDAM - Bepaalde dienstverlening in de zorg dient te worden aanbesteed door de gemeente. Dat kan tot gevolg hebben dat een inwoner die zorgdiensten krijgt verleend, geconfronteerd wordt met een nieuwe zorgverlener. Dat kan even wennen zijn voor een inwoner. De fractie van GroenLinks Schiedam zet vraagtekens bij de aangehouden overgangsperiode inzake de aanbesteding van zorgdiensten. Deze vragen en de inleiding hierop kun je hieronder...

Herstart procedure voor 4e coffeeshop

SCHIEDAM - In onze stad zijn drie coffeeshops, maar er zou behoefte zijn aan vier coffeeshops. De gemeentelijke procedure voor de uitgifte van een vergunning voor de vestiging van een vierde coffeeshop heeft geen resultaat opgeleverd, zo liet burgemeester Lamers gisteravond in de commissievergadering van de gemeenteraad weten. Er volgt een herstart van de procedure.

OuderenPartij scherpt vragen aan

SCHIEDAM - De OuderenPartij Schiedam heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W van Schiedam over de door wegwerkzaamheden te wensen overlatende bereikbaarheid van de Westerkade en het daar gevestigde gezondheidscentrum.  

Ouderen Partij wil gif tegen rattenplaag

SCHIEDAM - Gisteren meldden we dat D66 Schiedam vragen aan het college van B&W heeft gesteld naar aanleiding van de opkomst van de bruine rat en de daarmee samenhangende ziekte van Weil. Ook de Ouderen Partij Schiedam heeft op dezelfde dag een vraag gesteld aan het college over hetzelfde probleem. De Ouderen Partij Schiedam onderzoekt hiermee de bereidheid tot het gebruiken van gif. Je leest de vraag hieronder.

Wat doet Schiedam tegen opmars ratten?

SCHIEDAM - Op zondag 6 oktober meldde de NOS, dat in Nederland de Ziekte van Weil bezig is met een opmars. Deze ziekte wordt overgebracht door de (bruine) rat. De opmars wordt verklaard door het opwarmende klimaat. Dit maakt het voor de bruine rat gemakkelijker te overwinteren en de ziekteverwekkende bacteriën kunnen hierdoor langer overleven in het oppervlaktewater. D66 stelt hierover vragen aan het college van B&W van Schiedam.

Alleen folders in je bus met JA/JA

SCHIEDAM - Tijdens de raadsvergadering van vanavond heeft GroenLinks er mede namens Progressief Schiedam en Fractie van Dijk voor gepleit om in Schiedam zo snel mogelijk de JA/JA sticker voor reclamedrukwerk in te voeren. Met deze maatregel mogen reclamefolders alleen nog maar bezorgd worden als er een JA/JA sticker op de brievenbus zit.

Afvalpunten veelal slecht bereikbaar

SCHIEDAM - Het AOV heeft onderzoek gedaan naar de problemen betreffende Afval en Toegankelijkheid en presenteert dinsdag om 19.30 uur in het Stadskantoor zijn rapport aan het college. De 'Afval Apart Punten' zijn voor velen slecht bereikbaar.
 

Slagvaardiger saneren van schulden

SCHIEDAM - "Deze week werd in het AD bericht dat de gemeenten Den Haag en Amsterdam een proef voor een nieuwe schuldenaanpak hebben uitgevoerd. De aanpak is bedacht door Schuldenlab 070. Deze nieuwe methode zorgt ervoor dat gemeenten niet langer vooraf een akkoord hoeven te bereiken over een afbetaling voor de mensen met schulden. In Den Haag waren de afbetalingsregelingen tien keer sneller rond dan voorheen, 32 dagen tegenover ruim 300...

Als gemeente zelf goede voorbeeld geven

SCHIEDAM - Diversiteit in een stad is een (statistisch) gegeven, hoe je ermee omgaat niet. Als je iedere inwoner - ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of beperking - gelijke kansen wil bieden en volwaardig mee wil laten doen in de maatschappij, dan hebben we het over inclusiviteit. Om de inclusiviteit te verbeteren wil Schiedam een aantal stappen zetten. Hiervan is onderdeel dat de gemeente zelf...

Van Dijk treedt toe tot blok GL & PS

SCHIEDAM - GroenLinks, Progressief Schiedam & Fractie van Dijk hebben vandaag door middel van een persbericht aangekondigd hun samenwerking te intensiveren. Fractie van Dijk is eenmansfractie en een afsplitsing van de SP Fractie. Hieronder lees je het persbericht. GroenLinks en Progressief Schiedam werken reeds samen en hebben in de huidige coalitie een gezamenlijk voorgedragen wethouder, Jeroen Ooijevaar.

'Wat kost een schriftelijke vraag?'

SCHIEDAM - De fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks constateren dat in deze raadsperiode zeer regelmatig gebruik wordt gemaakt van het recht op vragenstellen door fracties / raadsleden. Er lijkt aldus deze partijen een flinke toename te zijn van zowel het aantal vragen in de technische vragenronde voorafgaand aan de commissievergaderingen als van het aantal schriftelijke vragen. Wat kost het stellen van een schriftelijke vraag aan...

'Nikab-filmpje' momenteel niet te zien

SCHIEDAM - De gemeentelijke website 'samenwerkeninschiedam.nl' is momenteel niet bereikbaar. 'We werken momenteel hard aan deze pagina', zo luidt het openingsscherm. Op de website is een ter discussie staand filmpje opgenomen, dat in B1-taalniveau gesteld zou zijn en waarin een vrouw met een nikab te zien is.