Stimuleren van OV, fietsers én scooters

SCHIEDAM - Met ingang van oktober houdt GroenLinks Schiedam iedere maand een livesessie op Facebook (GroenLive). De politici van deze partij houden in een sessie een actueel onderwerp tegen het licht. Alle Schiedammers zijn welkom om via Facebook over deze onderwerpen mee te praten en zo de fractie en wethouder Jeroen Ooijevaar hun ideeën en standpunten mee te geven. 

Weer Schiedammer in Vlaardings college

SCHIEDAM - Op donderdag 24 september 2020 wordt Jules Bijl (D66) geïnstalleerd als wethouder in Vlaardingen. Hij krijgt onder meer financiën in zijn portefeuille. Bijl volgt Sebastiaan Nieuwland op die burgemeester wordt in het Noord-Hollandse Uitgeest. 

Senior blijft te lang in huis met tuin

SCHIEDAM - Jan Willem de Boer sprak op de Hoogstraat in Schiedam met wethouder Fahid Minhas over de deze week gepresenteerde nieuwe Woonvisie. In acht minuten licht de wethouder de nieuwe Woonvisie toe, die het beleidsdocument uit 2012 moet vervangen. De gemeenteraad moet zich er binnenkort over uitspreken.

Nieuwe Buurt is aan vernieuwing toe

SCHIEDAM - Wethouder Fahid Minhas heeft vanmiddag de nieuwe Woonvisie aan de pers gepresenteerd, een honderd pagina's tellend rijk geïllustreerd boekwerk. Het is vooral een opsomming van de plannen die grotendeels het afgelopen jaar al naar buiten zijn gebracht, maar er zitten enkele nieuwtjes in. Zo is een derde treinstation in Schiedam op de kaart gezet: Station Kethel. Ook opmerkelijk is dat de 'Nieuwe Buurt' aan...

Hondenbelasting met tientje omlaag

SCHIEDAM - De hondenbelasting bedraagt op dit moment € 84,22. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de hondenbelasting met circa tien euro per hond te verlagen. Er zijn ongeveer 3.500 honden in Schiedam.

Hoe houden we Schiedam bereikbaar?

SCHIEDAM - De gemeenteraad houdt op dinsdag 15 september aanstaande een Stadserf over de te vormen Mobiliteitsvisie. Tijdens dit Stadserf gaat het over keuzes op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en een goede verkeerscirculatie. Dit Stadserf vindt niet in het Stadskantoor plaats. De deelnemende gemeenteraadsleden spreken met elkaar door middel van Microsoft Teams.

"Minister komt weg met een zwak excuus"

SCHIEDAM - De fractie van DENK Schiedam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de door Schiedamse handhavers uitgedeelde coronaboetes. Dit doet de fractie naar aanleiding van minister Grapperhaus die op zijn bruiloft zelf lak had aan de anderhalve-metermaatregel. DENK vindt dat minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus de geloofwaardigheid van ook de Schiedamse BOA's heeft ondermijnd. Je kunt hieronder de vragen van...

Hoogstraat krijgt wél nieuwe verlichting

SCHIEDAM - Er is op het Stadskantoor heel wat af vergaderd over de herinrichting van de Hoogstraat en de burger van Schiedam is uitvoerig naar zijn mening gevraagd. Er kwam een ambitieus herinrichtingsplan, waar het college van B&W echter op terug moest komen. De van aannemers gekregen offertes waren namelijk veel hoger dan vooraf was ingeschat. Het college heeft nu keuzes gemaakt wat wel en wat niet door kan gaan. Wél komt er nieuwe...

Géén overzicht van onfrisse scholen

SCHIEDAM - Anouschka Biekman en Zulfikar Güler van D66 hebben eind juli vragen gesteld aan het college van B&W over de luchtkwaliteit in de scholen in Schiedam. Het college heeft de vragen beantwoord. Hieruit blijkt onder meer dat er geen overzicht is van scholen in onze stad die nog niet aan de eisen van 'frisse scholen' voldoen. De gemeente zoekt aansluiting bij de instelling van het door minister Slob...

Sun van Dijk wordt lid van GroenLinks

SCHIEDAM - Sun van Dijk, raadslid voor de Fractie van Dijk (eenmansfractie) in de gemeenteraad van Schiedam, is lid geworden van GroenLinks. Dit leidt ertoe dat de fracties van GroenLinks Schiedam en Fractie van Dijk hebben besloten de samenwerking te intensiveren.

OuderenPartij uit twijfels over WOT's

SCHIEDAM - De fractie van de OuderenPartij Schiedam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de wijkondersteuningsteams (WOT’s). De partij twijfelt aan de hulpvaardigheid van medewerkers van de WOT's. De WOT's zouden toch mensen moeten helpen die het moeilijk hebben? Wat voor moeite is het dan om bijvoorbeeld een postcode voor iemand op te zoeken. Overigens, waarom zijn de WOT’s niet...

Nieuwbouwhuizen niet voor speculanten

SCHIEDAM - Er is in Schiedam schaarste op de woningmarkt. Om aan een betaalbare huurwoning te komen, dien je vaak jarenlang op een wachtlijst te staan. Een woning kopen is een andere mogelijkheid. Beleggers zien ook de schaarste op de woningmarkt en kopen woningen op om te verhuren en/of om speculatieve redenen. De overheid wil de schaarste op de woningmarkt terugdringen door nieuwe woningen te laten bouwen. Dat dan een deel van de...

Theme picker