Dienst voor Andreas Rose niet openbaar

SCHIEDAM - De gemeente heeft zaterdagavond een rectificatie gestuurd ten aanzien van de dienst waarin dinsdag afscheid zal worden genomen van het op 4 december 2019 overleden raadslid Andreas Rose. Deze dienst die aanstaande dinsdag 10 december om 13.30 uur in de Grote of Sint Janskerk wordt gehouden is niet openbaar. Aansluitend op de dienst zal in besloten kring de crematie plaatsvinden.

Raadslid Andreas Rose overleden

SCHIEDAM - Andreas Rose is woensdag 4 december 2019 aan het einde van de middag op 57-jarige leeftijd overleden. Hij was in de gemeenteraad fractievoorzitter van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) en hij was eigenaar van het barometerbedrijf H.N. Rose aan de Schie 21 in Schiedam.

Eenzaamheid kan iedereen overkomen

SCHIEDAM - AOV (Algemeen Ouderen Verbond) heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Schiedam over eenzaamheid en verbetering van de manier om te melden als je denkt dat iemand in je omgeving eenzaam is. Je leest de vragen hieronder.

Belastingaanslag water blijft gelijk

SCHIEDAM - Het bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten de tarieven voor belasting op water in 2020 niet te laten stijgen zodat de lasten voor de burgers en bedrijven gelijk blijven.

Hek, leuning en fietsnieten komen nog

SCHIEDAM - Aan de kant van winkelcentrum Spaland waar de tram rijdt, is ter hoogte van supermarkt Lidl door de gemeente een trapje aangelegd. Dat ging ten koste van ijzeren hekjes ('nieten') waar je fietsen tegen kunt stallen en vastzetten. De OuderenPartij Schiedam vindt dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan en stelt vragen aan het college van B&W. Ten opzichte van de door de partij meegestuurde foto, zie eerste foto onder,...

Lamers pleit voor komst Decathlon

DEN HAAG/SCHIEDAM - Burgemeesters Lamers van Schiedam heeft vanmorgen ingesproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij riep de Provinciale Statenleden in het dossier 'Decathlon' op een halt toe te roepen aan Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Gedeputeerde Staten hebben geen oog voor de economische ontwikkelingen en voor maatwerk, zo verwijt Lamers GS die de komst van een...

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers

De PvdA Schiedam heeft tijdens de begrotingsbehandeling gisteravond een motie ingediend die het College van B&W oproept om de mogelijkheden te verkennen voor de benoeming van een vertrouwenspersoon voor vrijwilligersorganisaties in Schiedam. De motie is door een bijna raadsbrede meerderheid aangenomen. Twee andere voorstellen van de PvdA  (motie 'woonplicht' en amendement 'meer geld voor armoedebeleid')...

Veilig uitgaan: Vraag naar Angela

SCHIEDAM - GroenLinks Schiedam heeft in de raadscommissie van 5 november het College verzocht om in contact te treden met de horeca-gelegenheden in Schiedam en met hen in gesprek te gaan over hoe de campagne 'Vraag naar Angela' ook in Schiedam ingevoerd kan worden. Volgens GroenLinks heeft het College positief op deze vraag gereageerd.

SP: hoe worden CO-incidenten geteld?

SCHIEDAM - Raadslid Theo Wijmans heeft namens de SP Fractie vragen gesteld aan het college van B&W van Schiedam of de gemeente inzicht heeft in de incidenten met koolmonoxide (CO) die in Schiedam plaatsvinden. Jaarlijks vallen er in ons land 5 à 10 doden door CO-vergiftiging, maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid vermoedt dat dit aantal tot vijf keer hoger zou kunnen liggen. Je kunt de vragen van de SP en de inleiding erop hieronder...

Wethouder Ooijevaar op landelijke TV

SCHIEDAM - Wethouder Jeroen Ooijevaar was vanavond te zien in het televisieprogramma 'EenVandaag' op NPO1. Hij ging in het programma van AVROTROS in op het belang van deelauto's.

DENK pleit voor lachgasverbod

SCHIEDAM - Tijdens het begrotingsdebat van gemeenteraadsleden (commissievergadering) heeft fractievoorzitter Dogukan Ergin van DENK Schiedam burgemeester Lamers gevraagd om een verbod op gebruik en verkoop van lachgas in Schiedam. ‘Een hele generatie jongeren loopt enorme gezondheidsrisico’s op door gebruik te maken van lachgas’, zegt Ergin.

Nieuw logo voor Kindergemeenteraad

SCHIEDAM - Bedri, kindergemeenteraadslid namens basisschool Startblok, nam vanavond afscheid van de Kindergemeenteraad. Hij deed dat met overtuiging voor een afgeladen raadszaal gevuld met de nieuwe kinderraadsleden op de raadszetels en met familie en kennissen van de nieuwe kinderraadsleden op de tribune. Hieronder kun je zijn speech in zijn geheel lezen.