Nieuwe verordening huisvesting

SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft als huisvestingsverordening vastgesteld de 'Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020'. Vandaag heeft de gemeente Schiedam dit besluit gepubliceerd.

Los woningnood op met Eneco-geld

SCHIEDAM - Volgens de PvdA Schiedam blijkt uit een door de partij gehouden enquête dat Schiedammers de miljoenen die de verkoop van Eneco-aandelen heeft opgeleverd, het liefst besteden aan het oplossen van de woningnood.

Is personeel gemeente diverser geworden?

SCHIEDAM - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Barometer Culturele Diversiteit geïntroduceerd en brengt het instrument per 1 juli 2020 onder de aandacht van werkgevers met meer dan 250 medewerkers. Met de barometer wordt culturele diversiteit in kaart gebracht, zonder dat de individuen herkenbaar zijn in de cijfers. DENK pleit voor de invoering van de barometer en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het...

Migratie-achtergrond in statistieken

SCHIEDAM - De gemeenteraad van Schiedam vergaderde vanavond online. DENK Schiedam had een motie ingediend, met als strekking voortaan informatie over achtergronden van Schiedammers zorgvuldiger te publiceren. De motie was mede ondertekend door Fractie Van Dijk. De indieners kregen ook D66, GroenLinks, PS, PvdA en SP mee. De andere partijen stemden tegen. Daarmee was de motie met 16 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. In dit...

Vrijwilliger, er zitten geen Proosjes in

SCHIEDAM - Vrijwilligers krijgen in december naar het zich laat aanzien opnieuw geen Proosjes (Schiedamse waardemunten die bij de lokale middenstand kunnen worden besteed) van de gemeente Schiedam als blijk van waardering voor hun inzet. Lokaal Onafhankelijk Schiedam had een motie ingediend, waarmee gevraagd werd zestigduizend euro te reserveren voor dit doel. Deze motie werd met 12 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen tijdens de...

Logiesbelasting € 2,70 per nacht p.p.

SCHIEDAM - Het voorstel logiesbelasting stond vanavond op de agenda in de online gehouden gemeenteraadsvergadering. De uitkomst is dat per 1 juli aanstaande de gemeente Schiedam logiesbelasting heft bij mensen die tijdelijk in de gemeente verblijven. Bezoekers die overnachten in een hotel, pension, B&B of airbnb betalen deze belasting via de logiesverstrekker. Bezoekers betalen € 2,70 per persoon per nacht.

Prostitutiebeleid Schiedam ter discussie

SCHIEDAM - "Met behoorlijke regelmaat worden er in Schiedam illegale seksinrichtingen gesloten. Eigenlijk in alle gevallen wordt bericht wat de aanleiding was van de controle die tot sluiting leidde. In het Schiedams prostitutiebeleid 2016 staat beschreven dat bij het aantreffen van illegale prostitutie hulp wordt aangeboden aan de sekswerker. Hierover wordt echter nooit bericht of gerapporteerd en daarnaast roept het beleidsdocument nog...

Corona-noodwet zet democratie buitenspel

SCHIEDAM - 32 D66-fracties uit Zuid-Holland hebben een afwijzend standpunt ingenomen ten opzichte van de geplande corona-noodwet. Namens D66 Schiedam heeft Jarle Lourens (foto), woordvoerder veiligheid binnen de fractie, een statement ondertekend van 32 D66-fracties uit Zuid-Holland waarin men zich uitspreekt tegen de invoering van de corona-noodwet. Je kunt het statement hier lezen.

Hoe geeft college migrant thuisgevoel?

SCHIEDAM - Namens de gemeenteraadsfractie van D66 Schiedam heeft Anouschka Biekman vandaag schriftelijke vragen aan het college van B&W van Schiedam gesteld over racisme en discriminatie. De vragen gaan onder meer over lessen op scholen over racisme en discriminatie. Ook wordt gevraagd welke activiteiten het college onderneemt om inwoners met een migratie-achtergrond zich beter thuis te laten voelen in Schiedam. Circa 35% van...

Raadsvergadering gestaakt en verzet

SCHIEDAM - De vergadering van de gemeenteraad van Schiedam is vanwege storing gestopt en verzet naar dinsdag 23 juni. Wegens de coronamaatregelen was dit een online vergadering. De storing betrof het weggevallen geluid van de live-uitzending.

Voorschoolse educatie moreel verplichten

SCHIEDAM - "We hebben als Schiedam te maken met de grote-stedenproblematiek, terwijl we zelf geen grote stad zijn. De kwetsbare wijken die we uit hoofde van het vanochtend aangeboden manifest willen aanpakken, zijn Schiedam Oost en Nieuwland. De consultant die ook betrokken is geweest bij de aanpak van probleemgebied Rotterdam Zuid, helpt ons bij het nog vóór deze zomer schrijven van een plan van aanpak", zo lichtte...

Kom op voor meest kwetsbare gebieden

DEN HAAG/SCHIEDAM - Hieronder kun je de tekst lezen van het manifest dat o.a. door burgemeester Lamers van Schiedam vanochtend is aangeboden aan het kabinet. "Inwoners in onze kwetsbaarste gebieden worden zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Juist nu moeten we investeren in deze gebieden. Huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar...

Theme picker